1 Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentomát.

2 Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát.

3 Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa! Szela.

4 Előszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született.

5 És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt.

6 Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela.

7 És tánczolva énekelik: minden forrásaim te benned vannak.