1 Az éneklőmesternek, Kóráh fiainak zsoltára.

2 Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób nemzetségéből való foglyokat.

3 Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Szela.

4 Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését.

5 Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat!

6 Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-é haragod?

7 Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned?

8 Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk!

9 Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! Kétségnélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra.

10 Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön.

11 Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.

12 Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből.

13 Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét.

14 Igazság jár előtte és követi őt az ő lépéseinek útján.