1 Dávidé. Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságban éltem és az Úrban bíztam ingadozás nélkül.

2 Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet.

3 Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek.

4 Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam.

5 Gyűlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök.

6 Ártatlanságban mosom kezemet, és oltárodat gyakorlom Uram!

7 Hogy hallatós szóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet.

8 Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét.

9 Ne sorozd a bűnösökkel együvé lelkemet, sem életemet a vérszopókkal együvé,

10 A kiknek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel.

11 Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam.

12 Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben.