1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán!

2 Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint!

3 Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és cziterán;

4 Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával;

5 Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, dicsérjétek őt harsogó czimbalommal.

6 Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!