1 Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.

2 Magasztaljátok az istenek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme.

3 Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az ő kegyelme.

4 A ki nagy csodákat művel egyedül; mert örökkévaló az ő kegyelme.

5 A ki teremtette az egeket bölcseséggel; mert örökkévaló az ő kegyelme.

6 A ki kiterjesztette a földet a vizek fölé; mert örökkévaló az ő kegyelme.

7 A ki teremtette a nagy világító testeket; mert örökkévaló az ő kegyelme.

8 A napot, hogy uralkodjék nappal; mert örökkévaló az ő kegyelme.

9 A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka; mert örökkévaló az ő kegyelme.

10 A ki megverte az égyiptomiakat elsőszülötteikben; mert örökkévaló az ő kegyelme.

11 A ki kihozta Izráelt azok közül; mert örökkévaló az ő kegyelme.

12 Hatalmas kézzel és kifeszített karral; mert örökkévaló az ő kegyelme.

13 A ki kétfelé választotta a veres tengert; mert örökkévaló az ő kegyelme.

14 És átvitte Izráelt annak közepén; mert örökkévaló az ő kegyelme.

15 Faraót pedig és seregét a veres tengerbe meríté; mert örökkévaló az ő kegyelme.

16 A ki vezérlette népét a pusztában; mert örökkévaló az ő kegyelme.

17 A ki nagy királyokat vert le; mert örökkévaló az ő kegyelme.

18 És megvert hatalmas királyokat; mert örökkévaló az ő kegyelme.

19 Szíhont, az Emoreusok királyát; mert örökkévaló az ő kegyelme.

20 Meg Ógot, a Básán királyát; mert örökkévaló az ő kegyelme.

21 És örökségül adta az ő földjüket; mert örökkévaló az ő kegyelme.

22 Örökségül szolgájának, az Izráelnek; mert örökkévaló az ő kegyelme.

23 A ki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban; mert örökkévaló az ő kegyelme.

24 És megszabadított minket elleneinktől; mert örökkévaló az ő kegyelme.

25 A ki eledelt ad minden testnek; mert örökkévaló az ő kegyelme.

26 Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme!