1 Zarándokének. Áldjátok az Ur at mindnyájan ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok éjjelente!

2 Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Ur at!

3 Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta!