1 Az ÚR uralkodik, reszkessenek a népek; kerúbokon trónol ő, remegjen a föld!

2 Nagy az ÚR a Sionon, és magasan fölötte van minden népnek.

3 Magasztalják a te nagy és rettenetes nevedet, mert szent az!

4 A hatalmas király szereti a jogosságot! Te határoztad meg, mi a helyénvaló, jogosságot és igazságot szereztél Jákóbban.

5 Magasztaljátok Istenünket, az URat, és boruljatok le lábának zsámolya elé, mert szent ő!

6 Mózes és Áron az ő papjaival és Sámuel azokkal együtt, akik nevét segítségül hívják: segítségül hívták az URat, és meghallgatta őket.

7 Felhőoszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megőrizték intelmét és rendelkezését, amelyet adott nekik.

8 URunk, Istenünk, te meghallgattad őket. Kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló tetteik miatt.

9 Magasztaljátok Istenünket, az URat, és boruljatok le szent hegyén, mert szent az ÚR, a mi Istenünk!