1 [Ének. Ászáf zsoltára.] (2) Istenem, ne maradj veszteg, ne hallgass, ó, Istenem, ne légy tétlen!

2 (3) Mert íme, háborognak ellenségeid, és gyűlölőid fölemelik fejüket.

3 (4) Néped ellen ravasz terveket szőnek, és tanácskoznak védenceid ellen.

4 (5) Azt mondják: Gyertek, veszítsük el őket, hogy megszűnjön e nép, és ne emlegessék többé Izráel nevét!

5 (6) Együtt, egy szívvel tanácskoztak, szövetséget kötöttek ellened:

6 (7) az edómiak sátrai és az izmáeliek, a móábiak és a hagriak,

7 (8) Gebál, Ammón és Amálék, Filisztea Tírusz lakóival együtt.

8 (9) Asszíria is szövetkezett velük, segítőjévé lettek Lót fiainak. [Szela]

9 (10) Úgy bánj velük, mint Midjánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kísón- pataknál;

10 (11) akik elvesztek Éndórnál, és a föld trágyájává lettek.

11 (12) Tedd őket és előkelőiket olyanná, mint Órebet és Zeébet, mint Zebahot és Calmunnát minden fejedelmükkel együtt,

12 (13) akik ezt mondták: Foglaljuk el magunknak Isten hajlékát!

13 (14) Istenem! Tedd őket olyanná, amilyen a forgószél és amilyen a szélfútta polyva.

14 (15) Ahogyan a tűz fölgyújtja az erdőt, és a láng fölégeti a hegyeket,

15 (16) úgy kergesd őket szélvészeddel, és úgy rettentsd őket forgószeleddel!

16 (17) Borítsd be arcukat gyalázattal, hogy keressék, URam, a te nevedet!

17 (18) Szégyenüljenek meg, és rettenjenek el örökre, piruljanak és pusztuljanak el!

18 (19) Tudják meg, hogy te, akinek ÚR a neve, egyedül te vagy felséges Isten az egész földön!