1 [A karmesternek:] [a „Szőlőtaposók” dallamára. Dávid zsoltára.] (2) URunk, Istenünk, mily felséges a neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet!

2 (3) A csecsemők és csecsszopók szája által erősíted meg hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót.

3 (4) Mikor látom az eget, ujjaid munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket elrendeztél,

4 (5) azt mondom: Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá?

5 (6) Hiszen csak kevéssel tetted kisebbé Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt!

6 (7) Úrrá tetted őt kezed munkáin, mindent a lába alá vetettél:

7 (8) juhokat és mindenféle jószágot, sőt még a mezei vadakat is,

8 (9) az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár.

9 (10) URunk, Istenünk, mily felséges a neved az egész földön!