1 [A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára.] (2) Ti népek, mind tapsoljatok, harsogva vigadjatok Istennek.

2 (3) Mert az ÚR felséges és félelmetes, nagy király az egész földön.

3 (4) Népeket vet alánk, nemzeteket a lábunk alá.

4 (5) Kiválasztja örökségünket, Jákób büszkeségét, akit szeret. [Szela]

5 (6) Fölvonul Isten ujjongás közepette; kürtzengéssel közeleg az ÚR.

6 (7) Zengjetek Istennek, énekeljetek! Zengjetek királyunknak, énekeljetek!

7 (8) Mert Isten az egész föld királya: neki énekeljetek bölcsességgel.

8 (9) Isten uralkodik a nemzetek fölött, Isten ott ül szentségének trónján.

9 (10) A népek fejedelmei összegyűltek, mint Ábrahám Istenének népe; mert Istené a föld minden pajzsa. Igen magasságos ő!