1 Dicsérjétek az URat! Hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!

2 Az ÚR építi Jeruzsálemet, összegyűjti a szétszórt Izráelt.

3 Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

4 Elrendeli a csillagok számát, és nevet ad mindnyájuknak.

5 Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, bölcsességének nincs határa.

6 Megtartja az ÚR a nyomorultakat, de a gonoszokat porig alázza.

7 Énekeljetek az ÚRnak hálaadással, pengessetek hárfát Istenünknek!

8 Ő az, aki beborítja felhővel az eget, esőt készít a föld számára, és füvet sarjaszt a hegyeken.

9 Ő az, aki táplálékot ad az állatoknak, még a károgó hollófiókáknak is.

10 Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábában gyönyörködik.

11 Az őt félőkben gyönyörködik az ÚR, akik kegyelmében reménykednek.

12 Dicsőítsd, Jeruzsálem, az URat! Dicsérd, ó, Sion, Istenedet!

13 Mert erőssé teszi kapuid zárait, és megáldja a benne lakó fiaidat.

14 Békességet ad határaidnak, a legjobb búzával elégít meg téged.

15 Elküldi parancsolatát a földre, szava igen gyorsan odaér.

16 Olyan havat ad, mint a gyapjú, és úgy szórja a deret, mint a hamut.

17 Darabokban szórja le a jeget, ki állhatja ki, ha fagyot támaszt?

18 De ha kibocsátja szavát, szétolvasztja őket; ha megindítja a szelet, már folydogálnak is a vizek.

19 Közölte igéit Jákóbbal, törvényeit és végzéseit Izráellel.

20 Nem tett így egyetlen néppel sem, határozatait sem tudatta velük. Dicsérjétek az URat!