1 [A karmesternek: Dávidé, emlékeztetőül.] (2) Istenem, siess szabadításomra, URam, siess segítségemre!

2 (3) Szégyenüljenek meg és piruljanak, akik az életemre törnek; riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomat kívánják!

3 (4) Hátráljanak meg gyalázatosságukban, akik azt mondják nekem: Hahaha!

4 (5) Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek! Ezt mondják majd szüntelen, akik szeretik szabadításodat: Magasztaltassék Isten!

5 (6) De én szegény és nyomorult vagyok, siess hozzám, Istenem! Te vagy, URam, segítségem és szabadítóm, ne késsél!