1 [Kórah fiainak zsoltára.] (2) Nagy az ÚR, és méltó a dicséretre Istenünk városában, az ő szent hegyén.

2 (3) Szépen emelkedik az északi oldal felé a Sion hegye, az egész föld öröme, a nagy király városa.

3 (4) Palotáiban Isten van jelen, úgy ismerik ott, mint menedéket.

4 (5) Mert íme, a királyok összegyűltek, és mindnyájan tovatűntek.

5 (6) Mihelyt meglátták őt, elcsodálkoztak, megijedtek és szétfutottak.

6 (7) Rémület fogta el őket, olyan fájdalom, mint a szülő asszonyé.

7 (8) A keleti széllel összezúztad Tarsís hajóit.

8 (9) Amiről hallottunk, azt meg is láttuk a seregek URának városában, Istenünk városában. Örökre megerősítette azt Isten! [Szela]

9 (10) Kegyelmedről elmélkedünk, Istenem, templomod belsejében.

10 (11) Amilyen a neved, Istenem, olyan a te dicséreted a föld határáig; jobbod igazsággal teljes.

11 (12) Örül Sion hegye, ujjonganak Júda leányai ítéleteden.

12 (13) Járjátok körül a Siont, kerüljétek meg, számoljátok meg tornyait!

13 (14) Jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövő nemzedéknek:

14 (15) Bizony ez az Isten, a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket mindhalálig!