1 Az ÚR uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzen a rengeteg sziget!

2 Felhő és homály van körülötte, jog és igazság trónjának alapja.

3 Tűz jár előtte, és körös-körül megégeti szorongatóit.

4 Villámai megvilágítják a világot, látja ezt a föld, és megremeg.

5 A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az ÚR előtt, az egész föld Ura előtt.

6 Az egek hirdetik igazságát, és minden nép látja dicsőségét.

7 Megszégyenülnek a faragott képek szolgái, mind, akik bálványokkal dicsekednek; leborul előtte minden isten.

8 Hallja ezt Sion, és örvendezik, Júda leányai örülnek ítéleteidnek, URam!

9 Mert te vagy, URam, a legfelségesebb az egész földön, messze fölötte állsz minden istennek!

10 Ti, akik szeretitek az URat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő kegyeseinek lelkét, megszabadítja őket a gonoszok kezéből.

11 Világosság támad föl az igazra és öröm a tiszta szívűekre.

12 Örüljetek, ti igazak, az ÚRban, és áldjátok szent emlékezetét.