1 [Ászáf zsoltára.] Isten elfoglalta a helyét az ő gyülekezetében, ítéletet tart az istenek között.

2 Meddig ítéltek még hamisan, és pártoljátok a gonoszokat? [Szela]

3 Védelmezzétek a szegények és árvák jogát, szolgáltassatok igazságot a nyomorultnak és elnyomottnak!

4 Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, szabadítsátok ki a gonoszok kezéből!

5 Nem tudnak, nem értenek semmit, sötétségben járnak. A földnek minden alapja inog.

6 Én mondtam: istenek vagytok ti, és a Felséges fiai vagytok ti mindnyájan.

7 Mindazonáltal úgy haltok meg, mint a közember, és úgy hullotok el, mint bármelyik főember.

8 Kelj föl, Istenem, ítéld meg a földet, mert minden nép a te örökséged.