1 [Ének fölmenetelkor.] Mikor visszahozta az ÚR Sion foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók.

2 Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadalommal. Így szóltak akkor a népek: Hatalmasan cselekedett ezekkel az ÚR!

3 Hatalmasan cselekedett velünk az ÚR, ezért örvendezünk.

4 Fordítsd jóra sorsunkat, URam, mint a patakokét a Délvidéken!

5 Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd.

6 Aki sírva megy, amikor vetőmagját viszi, örvendezve jön vissza, amikor kévéit hozza.