1 [Ének fölmenetelkor.] Rajta, áldjátok az URat mindnyájan, ti, akik az ÚR szolgái vagytok, akik az ÚR házában álltok éjjelente!

2 Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az URat!

3 Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, aki az eget és a földet teremtette!