1 Mikor Izráel népe kijött Egyiptomból, Jákób háza népe az idegen nyelvű nép közül,

2 Júda lett az ő szent népe és Izráel a királysága.

3 Látta őt a tenger, és elfutott, a Jordán vize visszafordult.

4 A hegyek szökdeltek, mint a kosok, s a halmok, mint a bárányok.

5 Mi lelt téged, tenger, hogy elfutottál, és te, Jordán, hogy visszafordultál?

6 Hegyek, miért szökdeltek, mint a kosok, s ti halmok, mint a bárányok?

7 Indulj meg, te föld, az Úr arca előtt, Jákób Istene előtt,

8 aki átváltoztatta a kősziklát bővizű tóvá és a szirtet vizek forrásává.