1 Dicsérjétek az URat! Dicsérd, lelkem, az URat!

2 Dicsérem az URat, amíg élek, amíg csak vagyok, énekelek Istenemnek.

3 Ne bízzatok a fejedelmekben, se ember fiában, mert nem menthetnek meg.

4 Eltávozik a lelke, visszatér a földbe, és még aznap semmivé lesznek tervei.

5 Boldog, akinek Jákób Istene a segítsége, és az ÚRban, az ő Istenében van reménysége,

6 aki az eget és földet teremtette, meg a tengert és mindent, ami benne van. Ő örökké megtartja hűségét.

7 Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ad az éhezőknek. Megszabadítja az ÚR az elfogottakat.

8 Megnyitja az ÚR a vakok szemét, fölegyenesíti az ÚR a meggörnyedteket, szereti az ÚR az igazakat.

9 Megoltalmazza az ÚR a jövevényeket, megtartja az árvát és az özvegyet, de a gonoszok útját meggátolja.

10 Örökké uralkodni fog Istened, az ÚR, ó, Sion, nemzedékről nemzedékre! Dicsérjétek az URat!