1 Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent szent helyén! Dicsérjétek hatalmának magaslatán!

2 Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának gazdagsága szerint!

3 Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfán!

4 Dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek citerával és fuvolával!

5 Dicsérjétek hangos cintányérral, dicsérjétek harsogó cintányérral!

6 Minden lélek dicsérje az URat! Dicsérjétek az URat!