1 Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek! A kerúbokon trónol ő, remegjen a föld!

2 Nagy az Úr a Sionon, magasan fölötte van minden népnek.

3 Magasztalják nagy és félelmetes nevét, mert szent ő!

4 Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákóbnak jogot és igazságot.

5 Magasztaljátok Istenünket, az Ur at, boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent ő!

6 Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel és akik nevét segítségül hívták, segítségül hívták az Ur at, és ő válaszolt nekik.

7 Felhőoszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezést.

8 Ur unk, Istenünk, te válaszoltál nekik, megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket.

9 Magasztaljátok Istenünket, az Ur at, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk!