1 [Dávidé.] Áldjad, én lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét!

2 Áldjad, én lelkem, az URat, és ne feledkezzél el semmi jótéteményéről!

3 Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.

4 Megváltja életedet a sírtól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

5 Jóval tölti be időskorodat: megújul ifjúságod, mint a sasé.

6 Igazságosan cselekszik az ÚR, és igazságot szolgáltat minden elnyomottnak.

7 Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival.

8 Irgalmas és könyörülő az ÚR, késedelmes a haragra, és nagy a kegyelme.

9 Nem fedd minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.

10 Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem álnokságaink szerint fizet nekünk.

11 Mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.

12 Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket.

13 Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az ÚR az őt félők iránt.

14 Mert tudja, hogyan formált minket, megemlékezik arról, hogy por vagyunk.

15 Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága.

16 Ha átfúj rajta a szél, nincsen többé, és helyét sem ismerik többé.

17 De az ÚR kegyelme öröktől fogva mindörökké az őt félőkkel van, és igazsága az unokáikkal,

18 azokkal, akik megtartják szövetségét, és megemlékeznek parancsolatairól, hogy megcselekedjék azokat.

19 Az ÚR a mennyekbe helyezte trónját, és uralkodása mindenre kihat.

20 Áldjátok az URat, ti hatalmas erejű angyalai, akik teljesítitek rendelkezéseit, és hallgattok parancsszavára.

21 Áldjátok az URat, ti minden serege: szolgái, akaratának teljesítői!

22 Áldjátok az URat, ti teremtményei, uralkodása minden helyén! Áldjad, én lelkem, az URat!