1 [Dávidé.] Ítélj meg, URam, mert feddhetetlenül éltem, és az ÚRban bíztam ingadozás nélkül.

2 Vizsgálj meg, URam, és próbálj meg, kutasd át veséimet és szívemet!

3 Mert kegyelmed szemem előtt van, és igazságod szerint járok-kelek.

4 Nem ülök együtt a hamisakkal, és nem tartok az alattomosokkal.

5 Gyűlölöm a rosszak társaságát, és nem ülök együtt a gonoszokkal.

6 Ártatlanságomban mosom kezemet, így járom körbe oltárodat, URam,

7 hogy fennszóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet.

8 URam, szeretem a te házadban való lakozást és dicsőséged hajlékának helyét.

9 Ne ragadd el lelkemet a bűnösökkel, életemet a vérontókkal,

10 akiknek kezében gyalázat van, és jobbjuk tele van vesztegetéssel.

11 Én feddhetetlenül élek, válts meg, és könyörülj rajtam.

12 Lábam egyenes talajon áll, áldom az URat a nagy gyülekezetben.