1 Dicsérjétek az URat mind, ti népek, magasztaljátok őt mind, ti nemzetek!

2 Mert nagy a kegyelmessége irántunk, és az ÚR igazsága örökké megmarad. Dicsérjétek az URat!