1 [A karmesternek: Dávid zsoltára.] (2) Fölkel Isten, és elszélednek ellenségei, elfutnak előle gyűlölői.

2 (3) Ahogyan a füst eloszlik, úgy szétszéleszted őket; ahogyan a viasz elolvad a tűznél, úgy vesznek el a gonoszok Isten színe elől.

3 (4) Az igazak pedig örvendeznek és vigadnak Isten előtt, és vígan ujjonganak.

4 (5) Énekeljetek Istennek, zengedezzetek nevének! Készítsetek utat annak, aki a pusztákon át jön! ÚR az ő neve, örvendezzetek színe előtt!

5 (6) Árváknak atyja, özvegyek védelmezője Isten, szentséges hajlékában.

6 (7) Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza boldogságra a foglyokat, csak a pártütők maradnak sivár helyen.

7 (8) Istenem, amikor kivonultál néped előtt, amikor a pusztában jártál, [Szela]

8 (9) rengett a föld, az egek is csepegtek Isten előtt; még a Sínai is, Istennek, Izráel Istenének színe előtt.

9 (10) Bő záporesőt hullattál örökségedre, Istenem, és a lankadót megerősítetted.

10 (11) Nyájad lakozást lelt benne: jóvoltodból te viselsz gondot a szegényre, Istenem!

11 (12) Az Úr ad üzenetet, asszonyok nagy serege hozza az örömhírt:

12 (13) A seregek királyai futva menekülnek, és aki a házban maradt, zsákmányt osztogat.

13 (14) Ha karámok között hevertek is, olyanok lesztek, mint a galamb szárnya, amelyet ezüst borít, vagy mint vitorlatollai, amelyek aranylón fénylenek.

14 (15) Amikor a Mindenható szétszórja a királyokat, olyan lesz az, mintha hó esett volna a Calmónon.

15 (16) Isten hegye a Básán-hegy; sokormú hegy a Básán-hegy.

16 (17) Miért nézitek irigykedve, ti sokormú hegyek, azt a hegyet, amelyet Isten lakóhelyéül választott? Bizony ott lakik az ÚR mindörökké!

17 (18) Isten harci szekere számtalan, ezerszer ezer. Az Úr közöttük van szentségben, mint a Sínai-hegyen.

18 (19) Fölmentél a magasságba, foglyokat vezettél, embereket fogadtál el adományként; még a pártütők is idejönnek lakni, ó, URam Isten!

19 (20) Áldott legyen az Úr! Napról napra gondoskodik rólunk szabadító Istenünk! [Szela]

20 (21) A mi Istenünk szabadító Isten; az ÚR, a mi Urunk kihoz a halálból is.

21 (22) Bizony szétzúzza Isten ellenségei fejét, a bűnben járók üstökös koponyáját.

22 (23) Azt mondta az Úr: Básánból is visszahozlak, a tenger mélységéből is felhozlak,

23 (24) hogy lábad vérben gázoljon, kutyáid nyelve az ellenségből lakmározzék.

24 (25) Látták bevonulásodat, Istenem! Az én Istenem, királyom bevonulását a szentélybe.

25 (26) Elöl mentek az énekesek, utánuk a hárfások, középen a doboló leányok.

26 (27) Áldjátok Istent a gyülekezetekben, áldjátok az Urat, ti Izráel magvából valók!

27 (28) Ott van Benjámin, a legkisebb, mint vezető, Júda fejedelmei és gyülekezetük; Zebulon fejedelmei és Naftali fejedelmei.

28 (29) Isten adta a hatalmadat! Erősítsd meg, Isten, azt, amit értünk cselekedtél!

29 (30) Jeruzsálemi templomodért királyok hoznak majd neked ajándékokat.

30 (31) Fenyítsd meg a nádas vadját, a bikák csordáját a népek bikáival együtt, akik az ezüstöt pazarolják. Szórd szét a népeket, akik a háborúban gyönyörködnek.

31 (32) Eljönnek majd a főemberek Egyiptomból, Etiópia sietve nyújtja ki kezét Isten felé.

32 (33) E föld országai mind, énekeljetek Istennek, zengjetek dicséretet az Úrnak. [Szela]

33 (34) Aki az egek egein tónol, az ősi egeken, íme, onnan szól hatalmas szóval.

34 (35) Hirdessétek Isten hatalmát, akinek fensége Izráelen és hatalma a fellegekben van.

35 (36) Félelmetes vagy, Istenem, szentélyedben! Izráel Istene ad erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen Isten!