1 Uralkodik az Úr! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget!

2 Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza.

3 Tűz jár előtte, és megemészti ellenségeit mindenütt.

4 Villámai bevilágítják a földkerekséget, látja ezt a föld, és megremeg.

5 Viaszként olvadnak meg a hegyek az Úr előtt, az egész föld Ura előtt.

6 Az egek hirdetik igazságát, minden nép látja dicsőségét.

7 Megszégyenülnek a bálványimádók mind, akik a bálványokkal dicsekszenek. Az Úr előtt borul le minden isten.

8 Hallja ezt Sion, és örül, Júda leányai vigadnak ítéleteiden, ó, Ur am!

9 Mert te vagy, Ur am, a legfenségesebb az egész földön, magasan fölötte vagy minden istennek.

10 Ti, akik szeretitek az Ur at, gyűlöljétek a gonoszságot! Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből.

11 Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre.

12 Örüljetek, ti, igazak, az Úr nak, magasztaljátok szent nevét!