1 A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára.

2 Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt!

3 Mert a felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön.

4 Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá.

5 Kiválasztja a mi örökségünket, Jákób büszkeségét, akit szeret. (Szela.)

6 Felvonul Isten ujjongás közben, kürtzengéssel jön az Úr.

7 Zengjetek Istennek, zengjetek! Zengjetek királyunknak, zengjetek!

8 Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket!

9 Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten.

10 Összejöttek a népek előkelői Ábrahám Istenéhez, mert Istené a föld minden uralkodója, igen magasztos ő!