1 Dicsérjétek az Ur at! Dicsérd, lelkem, az Ur at!

2 Dicsérem az Ur at, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek.

3 Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani.

4 Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei.

5 Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az Úr ban van a reménysége,

6 aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van; ő meg is tart hűségesen mindenkor.

7 Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr.

8 Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat.

9 Az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet; de a bűnösöket tévútra vezeti.

10 Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó, Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Ur at!