1 Când a isprăvit Moise de aşezat Cortul, l-a uns şi l-a sfinţit împreună cu toate uneltele lui, precum şi altarul cu toate uneltele lui; le-a uns şi le-a sfinţit.

În ziua. Conform cu Exod 40,17.18, aceasta ar fi prima zi a primei luni a celui de al doilea an de peregrinaj. Aceasta este ziua terminării Cortului Întâlnirii şi a ungerii altarului (vezi versetele 1, 10, 84, 88). Naraţiunea revine acum la prima zi a anului al doilea, luna care a precedat numărătoarea oştirii.

Isprăvit de aşteptat. Moise personal a supravegheat ridicarea Cortului Întâlnirii (vezi Exod 40,18).

L-a uns. Vezi Exod 40,9; Leviticul 8,10.11.

2 Atunci mai marii lui Israel, căpeteniile caselor părinţilor lor, şi-au adus darurile lor: aceştia erau mai marii seminţiilor, care luaseră parte la numărătoare.

Mai marii lui Israel. Expresia este aceeaşi cu căpeteniile miilor lui Israel (capitolul 1,5.16; 4,34).

3 Ei şi-au adus ca dar înaintea Domnului: şase care acoperite şi doisprezece boi, adică un car la două căpetenii şi un bou de fiecare căpetenie; şi le-au adus înaintea Cortului.

Care acoperite. Necesare pentru părţile grele ale Cortului Întâlnirii şi acoperite pentru a oferi protecţie adecvată faţă de vreme.

4 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

Verset ce nu a fost comentat.

5 „Ia de la ei aceste lucruri şi să le întrebuinţezi pentru slujba Cortului întâlnirii; să le dai leviţilor, fiecăruia după cum cere slujba lui.”

Ia de la ei. Carele şi boii erau un dar de bunăvoie (versetul 3) care că a fost primit cu recunoştinţă de leviţi pentru transport. După cât se pare, Moise n-a acceptat darul până n-a fost autorizat în mod special de Domnul.

6 Moise a luat carele şi boii şi le-a dat Leviţilor.

Verset ce nu a fost comentat.

7 A dat două care şi patru boi fiilor lui Gherşon, după cum cereau slujbele lor;

După cum cereau slujbele lor. Gherşoniţi transportau mai puţin decât merariţii (versetul 8, vezi capitolul 4,24-26.31-33).

8 a dat patru care şi opt boi fiilor lui Merari, după cum cereau slujbele lor, sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

Verset ce nu a fost comentat.

9 Dar n-a dat niciunul fiilor lui Chehat, pentru că, după cum cereau slujbele lor, ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte pe umeri.

Fiilor lui Chehat. Chehatiţii n-au primit care pentru că ei nu răspundeau de clădirea Cortului Întâlnirii. În sarcina lor era chivotul, masa punerii înainte, etc. Obiectele acestea erau purtate cu drugi pe umerii lor (capitolul 4,15).

10 Căpeteniile şi-au adus darurile pentru târnosirea altarului, în ziua când l-au uns; căpeteniile şi-au adus darurile înaintea altarului.

Pentru târnosire. Adică au dăruit pentru slujba sfântă, fiind aduse la altar. Dăruirea obiectelor (versetele 13-7, etc.) pentru serviciul altarului era într-un sens special o nouă consacrare a altarului însuşi. Pentru consacrarea altarului vezi Exod 29,37; Leviticul 8,10.15.

11 Domnul a zis lui Moise: „Căpeteniile să vină unul câte unul, şi anume fiecare în câte o zi deosebită, ca să-şi aducă darul pentru târnosirea altarului.”

Verset ce nu a fost comentat.

12 Cel ce şi-a adus darul în ziua întâi, a fost Nahşon, fiul lui Aminadab, din seminţia lui Iuda.

Seminţia lui Iuda. Nahşon, reprezentând seminţia lui, a dat darul în ziua întâi. El fusese numit să-l ajute pe Moise la recensământ şi să fie conducătorul lui Iuda (cap. 1, 7; 2,3)

Farfurie. Tradus castroane (RSV. farfurii) în Exod 25,29; 37,16.

13 El a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;

Verset ce nu a fost comentat.

14 o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie,

O căţuie. Cuvântul ebraic este unul folosit de obicei pentru palma mâinii. Referirea de aici este la un recipient asemănător cu o farfurie.

15 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

Verset ce nu a fost comentat.

16 un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

Verset ce nu a fost comentat.

17 şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahşon, fiul lui Aminadab.

Verset ce nu a fost comentat.

18 A doua zi, şi-a adus darul Netaneel, fiul lui Ţuar, căpetenia lui Isahar.

Căpetenia lui Isahar. Darul lui Natanaeel şi acela al altor căpetenii de acelaşi rang ca Nahşor sunt descrise în termeni asemănători.

19 El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;

Verset ce nu a fost comentat.

20 o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;

Verset ce nu a fost comentat.

21 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

Verset ce nu a fost comentat.

22 un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

Verset ce nu a fost comentat.

23 şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Ţuar.

Verset ce nu a fost comentat.

24 A treia zi, căpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon,

Verset ce nu a fost comentat.

25 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;

Verset ce nu a fost comentat.

26 o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;

Verset ce nu a fost comentat.

27 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

Verset ce nu a fost comentat.

28 un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

Verset ce nu a fost comentat.

29 şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon.

Verset ce nu a fost comentat.

30 A patra zi, căpetenia fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Şedeur,

Verset ce nu a fost comentat.

31 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;

Verset ce nu a fost comentat.

32 o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;

Verset ce nu a fost comentat.

33 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

Verset ce nu a fost comentat.

34 un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

Verset ce nu a fost comentat.

35 şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliţur, fiul lui Şedeur.

Verset ce nu a fost comentat.

36 A cincea zi, căpetenia fiilor lui Simeon, Şelumiel, fiul lui Ţurişadai,

Verset ce nu a fost comentat.

37 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;

Verset ce nu a fost comentat.

38 o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;

Verset ce nu a fost comentat.

39 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

Verset ce nu a fost comentat.

40 un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

Verset ce nu a fost comentat.

41 şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul de mâncare al lui Şelumiel, fiul lui Ţurişadai.

Verset ce nu a fost comentat.

42 A şasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel,

Verset ce nu a fost comentat.

43 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;

Verset ce nu a fost comentat.

44 o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie;

Verset ce nu a fost comentat.

45 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

Verset ce nu a fost comentat.

46 un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

Verset ce nu a fost comentat.

47 şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel.

Verset ce nu a fost comentat.

48 A şaptea zi, căpetenia fiilor lui Efraim, Elişama, fiul lui Amihud,

A şaptea zi. Aceasta putea să fie sau să nu fie ziua a şaptea a Sabatului. Cuvintele se referă în principal la ziua a şaptea a consacrării altarului. Cel puţin una din zilele de dăruire spre consacrare trebuia să fi fost un Sabat, dacă au urmat consecutiv, ceea ce se pare să fi fost cazul.

49 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;

Verset ce nu a fost comentat.

50 o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;

Verset ce nu a fost comentat.

51 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

Verset ce nu a fost comentat.

52 un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

Verset ce nu a fost comentat.

53 şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elişama, fiul lui Amihud.

Verset ce nu a fost comentat.

54 A opta zi, căpetenia fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahţur,

Verset ce nu a fost comentat.

55 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;

Verset ce nu a fost comentat.

56 o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;

Verset ce nu a fost comentat.

57 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

Verset ce nu a fost comentat.

58 un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

Verset ce nu a fost comentat.

59 şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamliel, fiul lui Pedahţur.

Verset ce nu a fost comentat.

60 A noua zi, căpetenia fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni,

Verset ce nu a fost comentat.

61 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;

Verset ce nu a fost comentat.

62 o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;

Verset ce nu a fost comentat.

63 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

Verset ce nu a fost comentat.

64 un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

Verset ce nu a fost comentat.

65 şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni.

Verset ce nu a fost comentat.

66 A zecea zi, căpetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amişadai,

Verset ce nu a fost comentat.

67 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;

Verset ce nu a fost comentat.

68 o căţuie de aur, plină cu tămâie;

Verset ce nu a fost comentat.

69 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

Verset ce nu a fost comentat.

70 un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

Verset ce nu a fost comentat.

71 şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amişadai.

Verset ce nu a fost comentat.

72 A unsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Aşer, Paguiel, fiul lui Ocran,

Verset ce nu a fost comentat.

73 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;

Verset ce nu a fost comentat.

74 o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;

Verset ce nu a fost comentat.

75 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

Verset ce nu a fost comentat.

76 un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

Verset ce nu a fost comentat.

77 şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran.

Verset ce nu a fost comentat.

78 A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan,

Verset ce nu a fost comentat.

79 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;

Verset ce nu a fost comentat.

80 o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;

Verset ce nu a fost comentat.

81 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;

Verset ce nu a fost comentat.

82 un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

Verset ce nu a fost comentat.

83 şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan.

Verset ce nu a fost comentat.

84 Acestea au fost darurile aduse de căpeteniile lui Israel pentru târnosirea altarului, în ziua când l-au uns. Au fost douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece lighene de argint, douăsprezece căţui de aur;

L-au uns. Consacrarea darurilor căpeteniilor au fost prezentate într-o perioadă de peste 12 zile.

85 fiecare farfurie de argint cântărea o sută treizeci de sicli, şi fiecare lighean cântărea şaptezeci de sicli, aşa că argintul acestor unelte se ridica în totul la două mii patru sute de sicli, după siclul Sfântului Locaş.

Verset ce nu a fost comentat.

86 Au fost douăsprezece căţui de aur pline cu tămâie, câte zece sicli căţuia, după siclul Sfântului Locaş; aurul căţuilor se ridica în totul la o sută douăzeci de sicli.

Verset ce nu a fost comentat.

87 Toate dobitoacele pentru arderea de tot au fost doisprezece viţei, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, cu darurile de mâncare obişnuite, doisprezece ţapi, pentru jertfa de ispăşire.

Verset ce nu a fost comentat.

88 Toate dobitoacele pentru jertfa de mulţumire: douăzeci şi patru de boi, şaizeci de berbeci, şaizeci de ţapi, şaizeci de miei de un an. Acestea au fost darurile aduse pentru târnosirea altarului, după ce l-au uns.

Verset ce nu a fost comentat.

89 Când intra Moise în Cortul întâlnirii ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care-i vorbea de pe capacul ispăşirii care era aşezat pe chivotul mărturiei, între cei doi heruvimi. Şi vorbea cu Domnul.

Auzea glasul. Iehova a vorbit lui Moise audibil, întocmai cum vorbise lui Adam şi Evei în grădină (Geneza 3,9) şi lui Avraam la uşa cortului său (Geneza 17,1). La acea vreme numai lui Moise îi era îngăduit să audă solia lui Dumnezeu în Cortul Întâlnirii. După câte se pare, chiar şi Aaron era exclus (vezi Exod 25,22; 40,33.34; Levitic 16,2).

Comentariile lui Ellen G. White 9 PP 705