1 Domnul a vorbit lui Moise și a zis:
2 „Vorbește lui Aaron și spune-i: „Când vei așeza candelele în sfeșnic, cele șapte candele vor trebui să lumineze în partea dinainte a sfeșnicului.”

Aşeza candelele. Literal, a pregăti candelele.

Sfeşnic. Cele şapte candele ale sfeşnicului luminau sanctuarului.


3 Aaron a făcut așa; a așezat candelele în partea dinainte a sfeșnicului, cum poruncise lui Moise, Domnul.

Aaron a făcut aşa. Vezi Exod 27,21; 30,8; Leviticul 24,3; 2 Cronici 13,11.


4 Sfeșnicul era de aur bătut; atât piciorul cât și florile lui erau de aur bătut. Moise făcuse sfeșnicul după chipul pe care i-l arătase Domnul.

Bătut. Probabil o lucrare prin lovirea lucrare cu ciocanul, reponsse, metodă obişnuită Orient încă din vremuri străvechi (vezi Exod 25,18.31.36; 37,7.17-22). Cuvintele acestea sunt dintr-un cuvânt ebraic tradus în Numeri 10,2 din bucată întreagă.


5 Domnul a vorbit lui Moise și a zis:
6 „Ia pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel și curăță-i.

Curăţeşte-i. Ritualul acesta trebuia să fie îndeplinit pentru leviţi înainte de a intra în slujba lor solemnă.


7 Iată cum să-i cureți: Stropește-i cu apă ispășitoare; să lase să treacă briciul peste tot trupul lor, să-și spele hainele și să se curețe.

Apă ispăşitoare. Literal, apă pentru vină, adică apă care spală fărădelegea. Expresia aceasta nu se mai află în altă parte din Biblie. Ce mai era adăugat la apă nu ni se mai spune. Compară apele amare şi apa de curăţie (vezi capitolul 19,9.18.19), şi apa pentru curăţia leprosului (Levitic 14,4-7).

Să treacă briciul. Literal, să faci ca briciul să treacă peste. Compară cazul acesta cu acela al nazireului (capitolul 6,9), al leprosului (Levitic 14,8) şi al femeii captive (Deutronom 21,12).


8 Să ia apoi un vițel, cu darul de mâncare obișnuit, făcut din floare de făină frământată cu untdelemn; și să mai iei un alt vițel pentru jertfa de ispășire.
9 Să apropii pe leviți înaintea Cortului întâlnirii și să strângi toată adunarea copiilor lui Israel.
10 Să apropii pe leviți înaintea Domnului; și copiii lui Israel să-și pună mâinile pe leviți.

Să-şi pună mâinile. Aceasta era un act simbolic. Unii comentatorii cred că acest act era adus la îndeplinire de căpetenii, poate pentru transferarea asupra leviţilor a obligaţiilor adunării în legătură cu slujbele de la Cortul Întâlnirii. Leviţi au fost daţi lui Dumnezeu în locul întâiului născut şi după cum întreaga familie era sfinţită prin întâiul născut, tot aşa beneficia întreaga adunare.


11 Aaron să legene pe leviți într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel; și să fie închinați astfel în slujba Domnului.

Să legene pe Leviţi. Porunca aceasta este repetată de trei ori (v.11, 13, 15). Leviţii erau un dar viu pentru slujire (vezi Romani 12,1).


12 Leviții să-și pună mâinile pe capul vițeilor și să aduci unul ca jertfă de ispășire, și altul ca ardere de tot, ca să faci ispășire pentru leviți.
13 Să pui pe leviți în picioare, înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui, și să-i legeni într-o parte și într-alta, ca un dar legănat Domnului.
14 Așa să desparți pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel; și leviții vor fi ai Mei.
15 După aceea, leviții să vină să facă slujbă în Cortul întâlnirii. Astfel să-i cureți și să-i legeni într-o parte și într-alta, ca un dar legănat.
16 Căci ei Îmi sunt dați cu totul din mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat pentru Mine în locul întâilor născuți, din toți întâii născuți ai copiilor lui Israel.

Îmi sunt daţi cu totul. Vezi comentariul pentru capitolul 3,9. În locul întâilor născuţi. Care aparţineau lui Dumnezeu (versetele 17.18 şi compară cu capitolul 3.12.13).


17 Căci orice întâi născut al copiilor lui Israel este al Meu, atât din oameni, cât și din dobitoace; Mie Mi i-am închinat în ziua când am lovit pe toți întâii născuți în țara Egiptului.
18 Și Eu am luat pe leviți în locul tuturor întâilor născuți ai copiilor lui Israel.
19 Am dat pe leviți în totul lui Aaron și fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca să facă slujbă pentru copiii lui Israel în Cortul întâlnirii, să facă ispășire pentru copiii lui Israel, și astfel copiii lui Israel să nu fie loviți cu nicio urgie, când se vor apropia de Sfântul Locaș.”

Să facă ispăşire. Literal, să facă o acoperire, aceeaşi rădăcină de cuvânt de la care derivă şi cuvântul tradus tronul harului. Prin aducerea la îndeplinire a acestor slujbe leviţii făceau ispăşire pentru copiii lui Israel.

Urgie. Adesea o apariţie pentru neascultare (Exod 12,13; 30,12; Iosua 22,17). Leviţii erau între Dumnezeu şi adunare, asigurând astfel o acoperire (ispăşire) pentru ei.


20 Moise, Aaron și toată adunarea copiilor lui Israel au făcut cu leviții tot ce poruncise lui Moise, Domnul, despre leviți; așa au făcut copiii lui Israel cu ei.
21 Leviții s-au curățat și și-au spălat hainele. Aaron i-a legănat într-o parte și într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului, și a făcut ispășire pentru ei, ca să-i curețe.

S-au curăţit. Literal, făcut fără păcat, referindu-se la pregătirea persoanelor cerute şi nu la stropirea ceremonială.


22 După aceea, leviții au venit să-și facă slujba în Cortul întâlnirii, în fața lui Aaron și a fiilor lui. Întocmai cum poruncise lui Moise, Domnul, cu privire la leviți, așa s-a făcut cu ei.
23 Domnul a vorbit lui Moise și a zis:
24 „Iată legea privitoare la leviți. De la vârsta de douăzeci și cinci de ani în sus, orice levit va intra în slujba Cortului întâlnirii ca să îndeplinească o slujbă acolo.

Douăzeci şi cinci. Un levit între vârsta de 25 şi 50 de ani trebuia să primească răspunderile slujbelor Cortului Întâlnirii, La vârsta de 50 de ani el era eliberat de astfel de obligaţii. Lui îi mai rămânea privilegiul de a face servicii mai mici la sanctuar în mod voluntar, în semn de onoare. El nu era pensionat în mod arbitrar împotriva propriei dorinţe.

Comentariile lui Ellen G. White 16 PP 277


25 De la vârsta de cincizeci de ani încolo, să iasă din slujbă și să nu mai slujească.
26 Va putea să ajute pe frații lui în Cortul întâlnirii, să păzească ce le este dat în grijă; dar să nu mai facă slujbă. Așa să faci cu leviții în ce privește slujbele lor.”