1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

Verset ce nu a fost comentat.

2 „Vorbeşte lui Aaron şi spune-i: „Când vei aşeza candelele în sfeşnic, cele şapte candele vor trebui să lumineze în partea dinainte a sfeşnicului.”

Aşeza candelele. Literal, a pregăti candelele.

Sfeşnic. Cele şapte candele ale sfeşnicului luminau sanctuarului.

3 Aaron a făcut aşa; a aşezat candelele în partea dinainte a sfeşnicului, cum poruncise lui Moise, Domnul.

Aaron a făcut aşa. Vezi Exod 27,21; 30,8; Leviticul 24,3; 2 Cronici 13,11.

4 Sfeşnicul era de aur bătut; atât piciorul cât şi florile lui erau de aur bătut. Moise făcuse sfeşnicul după chipul pe care i-l arătase Domnul.

Bătut. Probabil o lucrare prin lovirea lucrare cu ciocanul, reponsse, metodă obişnuită Orient încă din vremuri străvechi (vezi Exod 25,18.31.36; 37,7.17-22). Cuvintele acestea sunt dintr-un cuvânt ebraic tradus în Numeri 10,2 din bucată întreagă.

5 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

Verset ce nu a fost comentat.

6 „Ia pe leviţi din mijlocul copiilor lui Israel şi curăţă-i.

Curăţeşte-i. Ritualul acesta trebuia să fie îndeplinit pentru leviţi înainte de a intra în slujba lor solemnă.

7 Iată cum să-i cureţi: Stropeşte-i cu apă ispăşitoare; să lase să treacă briciul peste tot trupul lor, să-şi spele hainele şi să se cureţe.

Apă ispăşitoare. Literal, apă pentru vină, adică apă care spală fărădelegea. Expresia aceasta nu se mai află în altă parte din Biblie. Ce mai era adăugat la apă nu ni se mai spune. Compară apele amare şi apa de curăţie (vezi capitolul 19,9.18.19), şi apa pentru curăţia leprosului (Levitic 14,4-7).

Să treacă briciul. Literal, să faci ca briciul să treacă peste. Compară cazul acesta cu acela al nazireului (capitolul 6,9), al leprosului (Levitic 14,8) şi al femeii captive (Deutronom 21,12).

8 Să ia apoi un viţel, cu darul de mâncare obişnuit, făcut din floare de făină frământată cu untdelemn; şi să mai iei un alt viţel pentru jertfa de ispăşire.

Verset ce nu a fost comentat.

9 Să apropii pe leviţi înaintea Cortului întâlnirii şi să strângi toată adunarea copiilor lui Israel.

Verset ce nu a fost comentat.

10 Să apropii pe leviţi înaintea Domnului; şi copiii lui Israel să-şi pună mâinile pe leviţi.

Să-şi pună mâinile. Aceasta era un act simbolic. Unii comentatorii cred că acest act era adus la îndeplinire de căpetenii, poate pentru transferarea asupra leviţilor a obligaţiilor adunării în legătură cu slujbele de la Cortul Întâlnirii. Leviţi au fost daţi lui Dumnezeu în locul întâiului născut şi după cum întreaga familie era sfinţită prin întâiul născut, tot aşa beneficia întreaga adunare.

11 Aaron să legene pe leviţi într-o parte şi într-alta înaintea Domnului, ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel; şi să fie închinaţi astfel în slujba Domnului.

Să legene pe Leviţi. Porunca aceasta este repetată de trei ori (v.11, 13, 15). Leviţii erau un dar viu pentru slujire (vezi Romani 12,1).

12 Leviţii să-şi pună mâinile pe capul viţeilor şi să aduci unul ca jertfă de ispăşire, şi altul ca ardere de tot, ca să faci ispăşire pentru leviţi.

Verset ce nu a fost comentat.

13 Să pui pe leviţi în picioare, înaintea lui Aaron şi înaintea fiilor lui, şi să-i legeni într-o parte şi într-alta, ca un dar legănat Domnului.

Verset ce nu a fost comentat.

14 Aşa să desparţi pe leviţi din mijlocul copiilor lui Israel; şi leviţii vor fi ai Mei.

Verset ce nu a fost comentat.

15 După aceea, leviţii să vină să facă slujbă în Cortul întâlnirii. Astfel să-i cureţi şi să-i legeni într-o parte şi într-alta, ca un dar legănat.

Verset ce nu a fost comentat.

16 Căci ei Îmi sunt daţi cu totul din mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat pentru Mine în locul întâilor născuţi, din toţi întâii născuţi ai copiilor lui Israel.

Îmi sunt daţi cu totul. Vezi comentariul pentru capitolul 3,9. În locul întâilor născuţi. Care aparţineau lui Dumnezeu (versetele 17.18 şi compară cu capitolul 3.12.13).

17 Căci orice întâi născut al copiilor lui Israel este al Meu, atât din oameni, cât şi din dobitoace; Mie Mi i-am închinat în ziua când am lovit pe toţi întâii născuţi în ţara Egiptului.

Verset ce nu a fost comentat.

18 Şi Eu am luat pe leviţi în locul tuturor întâilor născuţi ai copiilor lui Israel.

Verset ce nu a fost comentat.

19 Am dat pe leviţi în totul lui Aaron şi fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca să facă slujbă pentru copiii lui Israel în Cortul întâlnirii, să facă ispăşire pentru copiii lui Israel, şi astfel copiii lui Israel să nu fie loviţi cu nicio urgie, când se vor apropia de Sfântul Locaş.”

Să facă ispăşire. Literal, să facă o acoperire, aceeaşi rădăcină de cuvânt de la care derivă şi cuvântul tradus tronul harului. Prin aducerea la îndeplinire a acestor slujbe leviţii făceau ispăşire pentru copiii lui Israel.

Urgie. Adesea o apariţie pentru neascultare (Exod 12,13; 30,12; Iosua 22,17). Leviţii erau între Dumnezeu şi adunare, asigurând astfel o acoperire (ispăşire) pentru ei.

20 Moise, Aaron şi toată adunarea copiilor lui Israel au făcut cu leviţii tot ce poruncise lui Moise, Domnul, despre leviţi; aşa au făcut copiii lui Israel cu ei.

Verset ce nu a fost comentat.

21 Leviţii s-au curăţat şi şi-au spălat hainele. Aaron i-a legănat într-o parte şi într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului, şi a făcut ispăşire pentru ei, ca să-i cureţe.

S-au curăţit. Literal, făcut fără păcat, referindu-se la pregătirea persoanelor cerute şi nu la stropirea ceremonială.

22 După aceea, leviţii au venit să-şi facă slujba în Cortul întâlnirii, în faţa lui Aaron şi a fiilor lui. Întocmai cum poruncise lui Moise, Domnul, cu privire la leviţi, aşa s-a făcut cu ei.

Verset ce nu a fost comentat.

23 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

Verset ce nu a fost comentat.

24 „Iată legea privitoare la leviţi. De la vârsta de douăzeci şi cinci de ani în sus, orice levit va intra în slujba Cortului întâlnirii ca să îndeplinească o slujbă acolo.

Douăzeci şi cinci. Un levit între vârsta de 25 şi 50 de ani trebuia să primească răspunderile slujbelor Cortului Întâlnirii, La vârsta de 50 de ani el era eliberat de astfel de obligaţii. Lui îi mai rămânea privilegiul de a face servicii mai mici la sanctuar în mod voluntar, în semn de onoare. El nu era pensionat în mod arbitrar împotriva propriei dorinţe.

Comentariile lui Ellen G. White 16 PP 277

25 De la vârsta de cincizeci de ani încolo, să iasă din slujbă şi să nu mai slujească.

Verset ce nu a fost comentat.

26 Va putea să ajute pe fraţii lui în Cortul întâlnirii, să păzească ce le este dat în grijă; dar să nu mai facă slujbă. Aşa să faci cu leviţii în ce priveşte slujbele lor.”

Verset ce nu a fost comentat.