1 Când a isprăvit Moise de așezat Cortul, l-a uns și l-a sfințit împreună cu toate uneltele lui, precum și altarul cu toate uneltele lui; le-a uns și le-a sfințit.

În ziua. Conform cu Exod 40,17.18, aceasta ar fi prima zi a primei luni a celui de al doilea an de peregrinaj. Aceasta este ziua terminării Cortului Întâlnirii şi a ungerii altarului (vezi versetele 1, 10, 84, 88). Naraţiunea revine acum la prima zi a anului al doilea, luna care a precedat numărătoarea oştirii.

Isprăvit de aşteptat. Moise personal a supravegheat ridicarea Cortului Întâlnirii (vezi Exod 40,18).

L-a uns. Vezi Exod 40,9; Leviticul 8,10.11.


2 Atunci mai marii lui Israel, căpeteniile caselor părinților lor, și-au adus darurile lor: aceștia erau mai marii semințiilor, care luaseră parte la numărătoare.

Mai marii lui Israel. Expresia este aceeaşi cu căpeteniile miilor lui Israel (capitolul 1,5.16; 4,34).


3 Ei și-au adus ca dar înaintea Domnului: șase care acoperite și doisprezece boi, adică un car la două căpetenii și un bou de fiecare căpetenie; și le-au adus înaintea Cortului.

Care acoperite. Necesare pentru părţile grele ale Cortului Întâlnirii şi acoperite pentru a oferi protecţie adecvată faţă de vreme.


4 Domnul a vorbit lui Moise și a zis:
5 „Ia de la ei aceste lucruri și să le întrebuințezi pentru slujba Cortului întâlnirii; să le dai leviților, fiecăruia după cum cere slujba lui.”

Ia de la ei. Carele şi boii erau un dar de bunăvoie (versetul 3) care că a fost primit cu recunoştinţă de leviţi pentru transport. După cât se pare, Moise n-a acceptat darul până n-a fost autorizat în mod special de Domnul.


6 Moise a luat carele și boii și le-a dat Leviților.
7 A dat două care și patru boi fiilor lui Gherșon, după cum cereau slujbele lor;

După cum cereau slujbele lor. Gherşoniţi transportau mai puţin decât merariţii (versetul 8, vezi capitolul 4,24-26.31-33).


8 a dat patru care și opt boi fiilor lui Merari, după cum cereau slujbele lor, sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.
9 Dar n-a dat niciunul fiilor lui Chehat, pentru că, după cum cereau slujbele lor, ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte pe umeri.

Fiilor lui Chehat. Chehatiţii n-au primit care pentru că ei nu răspundeau de clădirea Cortului Întâlnirii. În sarcina lor era chivotul, masa punerii înainte, etc. Obiectele acestea erau purtate cu drugi pe umerii lor (capitolul 4,15).


10 Căpeteniile și-au adus darurile pentru târnosirea altarului, în ziua când l-au uns; căpeteniile și-au adus darurile înaintea altarului.

Pentru târnosire. Adică au dăruit pentru slujba sfântă, fiind aduse la altar. Dăruirea obiectelor (versetele 13-7, etc.) pentru serviciul altarului era într-un sens special o nouă consacrare a altarului însuşi. Pentru consacrarea altarului vezi Exod 29,37; Leviticul 8,10.15.


11 Domnul a zis lui Moise: „Căpeteniile să vină unul câte unul, și anume fiecare în câte o zi deosebită, ca să-și aducă darul pentru târnosirea altarului.”
12 Cel ce și-a adus darul în ziua întâi, a fost Nahșon, fiul lui Aminadab, din seminția lui Iuda.

Seminţia lui Iuda. Nahşon, reprezentând seminţia lui, a dat darul în ziua întâi. El fusese numit să-l ajute pe Moise la recensământ şi să fie conducătorul lui Iuda (cap. 1, 7; 2,3)

Farfurie. Tradus castroane (RSV. farfurii) în Exod 25,29; 37,16.


13 El a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
14 o cățuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie,

O căţuie. Cuvântul ebraic este unul folosit de obicei pentru palma mâinii. Referirea de aici este la un recipient asemănător cu o farfurie.


15 un vițel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
16 un țap, pentru jertfa de ispășire;
17 și, pentru jertfa de mulțumire: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahșon, fiul lui Aminadab.
18 A doua zi, și-a adus darul Netaneel, fiul lui Țuar, căpetenia lui Isahar.

Căpetenia lui Isahar. Darul lui Natanaeel şi acela al altor căpetenii de acelaşi rang ca Nahşor sunt descrise în termeni asemănători.


19 El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
20 o cățuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
21 un vițel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
22 un țap, pentru jertfa de ispășire;
23 și, pentru jertfa de mulțumire: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Țuar.
24 A treia zi, căpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon,
25 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
26 o cățuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
27 un vițel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
28 un țap, pentru jertfa de ispășire;
29 și, pentru jertfa de mulțumire: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon.
30 A patra zi, căpetenia fiilor lui Ruben, Elițur, fiul lui Ședeur,
31 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
32 o cățuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
33 un vițel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
34 un țap, pentru jertfa de ispășire;
35 și, pentru jertfa de mulțumire: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elițur, fiul lui Ședeur.
36 A cincea zi, căpetenia fiilor lui Simeon, Șelumiel, fiul lui Țurișadai,
37 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
38 o cățuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
39 un vițel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
40 un țap, pentru jertfa de ispășire;
41 și, pentru jertfa de mulțumire: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul de mâncare al lui Șelumiel, fiul lui Țurișadai.
42 A șasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel,
43 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
44 o cățuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie;
45 un vițel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
46 un țap, pentru jertfa de ispășire;
47 și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel.
48 A șaptea zi, căpetenia fiilor lui Efraim, Elișama, fiul lui Amihud,

A şaptea zi. Aceasta putea să fie sau să nu fie ziua a şaptea a Sabatului. Cuvintele se referă în principal la ziua a şaptea a consacrării altarului. Cel puţin una din zilele de dăruire spre consacrare trebuia să fi fost un Sabat, dacă au urmat consecutiv, ceea ce se pare să fi fost cazul.


49 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
50 o cățuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
51 un vițel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
52 un țap, pentru jertfa de ispășire;
53 și, pentru jertfa de mulțumire: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elișama, fiul lui Amihud.
54 A opta zi, căpetenia fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahțur,
55 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
56 o cățuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
57 un vițel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
58 un țap, pentru jertfa de ispășire;
59 și, pentru jertfa de mulțumire: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamliel, fiul lui Pedahțur.
60 A noua zi, căpetenia fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni,
61 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
62 o cățuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
63 un vițel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
64 un țap, pentru jertfa de ispășire;
65 și, pentru jertfa de mulțumire: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni.
66 A zecea zi, căpetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amișadai,
67 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
68 o cățuie de aur, plină cu tămâie;
69 un vițel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
70 un țap, pentru jertfa de ispășire;
71 și, pentru jertfa de mulțumire: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amișadai.
72 A unsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Așer, Paguiel, fiul lui Ocran,
73 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
74 o cățuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
75 un vițel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
76 un țap, pentru jertfa de ispășire;
77 și, pentru jertfa de mulțumire: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran.
78 A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan,
79 a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
80 o cățuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
81 un vițel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
82 un țap, pentru jertfa de ispășire;
83 și, pentru jertfa de mulțumire: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan.
84 Acestea au fost darurile aduse de căpeteniile lui Israel pentru târnosirea altarului, în ziua când l-au uns. Au fost douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece lighene de argint, douăsprezece cățui de aur;

L-au uns. Consacrarea darurilor căpeteniilor au fost prezentate într-o perioadă de peste 12 zile.


85 fiecare farfurie de argint cântărea o sută treizeci de sicli, și fiecare lighean cântărea șaptezeci de sicli, așa că argintul acestor unelte se ridica în totul la două mii patru sute de sicli, după siclul Sfântului Locaș.
86 Au fost douăsprezece cățui de aur pline cu tămâie, câte zece sicli cățuia, după siclul Sfântului Locaș; aurul cățuilor se ridica în totul la o sută douăzeci de sicli.
87 Toate dobitoacele pentru arderea de tot au fost doisprezece viței, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, cu darurile de mâncare obișnuite, doisprezece țapi, pentru jertfa de ispășire.
88 Toate dobitoacele pentru jertfa de mulțumire: douăzeci și patru de boi, șaizeci de berbeci, șaizeci de țapi, șaizeci de miei de un an. Acestea au fost darurile aduse pentru târnosirea altarului, după ce l-au uns.
89 Când intra Moise în Cortul întâlnirii ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care-i vorbea de pe capacul ispășirii care era așezat pe chivotul mărturiei, între cei doi heruvimi. Și vorbea cu Domnul.

Auzea glasul. Iehova a vorbit lui Moise audibil, întocmai cum vorbise lui Adam şi Evei în grădină (Geneza 3,9) şi lui Avraam la uşa cortului său (Geneza 17,1). La acea vreme numai lui Moise îi era îngăduit să audă solia lui Dumnezeu în Cortul Întâlnirii. După câte se pare, chiar şi Aaron era exclus (vezi Exod 25,22; 40,33.34; Levitic 16,2).

Comentariile lui Ellen G. White 9 PP 705