1 Amikor befejezte Mózes a hajlék fölállítását, fölkente és fölszentelte azt egész fölszerelésével együtt, az oltárt is egész fölszerelésével együtt; fölkente és fölszentelte azokat.

2 Akkor odajárultak Izráel fejedelmei, a nagycsaládok fejei – ők voltak a törzsek fejedelmei, akik a számba vettek élén álltak –,

3 és odavitték áldozatukat az Úr elé: hat födeles szekeret és tizenkét marhát, két fejedelem egy szekeret, és mindegyik egy marhát. Odavezették azokat a hajlék elé.

4 Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr:

5 Vedd át tőlük ezeket a kijelentés sátrának szolgálatára; add oda a lévitáknak, mindegyiknek a maga szolgálatához mérten!

6 Átvette tehát Mózes a szekereket és a marhákat, és odaadta a lévitáknak.

7 Két szekeret és négy marhát adott Gérsón fiainak, szolgálatukhoz mérten.

8 Négy szekeret és nyolc marhát pedig Merárí fiainak adott, szolgálatukhoz mérten, amelyet Ítámárnak, Áron főpap fiának a parancsa szerint végeztek.

9 De Kehát fiainak semmit sem adott, mert az ő tennivalójuk az volt, hogy a szent dolgokat a vállukon vigyék.

10 Azután odavitték a fejedelmek az oltár fölszentelésére szánt ajándékot azon a napon, amelyen fölkenték azt. A fejedelmek odavitték áldozati ajándékukat az oltár elé.

11 Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr: Minden nap egy-egy fejedelem vigye oda az oltár fölszentelésére szánt áldozati ajándékát.

12 Az első napon Nahsón, Ammínádáb fia, Júda törzséből mutatta be áldozati ajándékát.

13 Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –,

14 továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,

15 egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul,

16 egy kecskebak vétekáldozatul,

17 békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Nahsónnak, Ammínádáb fiának az áldozati ajándéka.

18 A második napon Netanél, Cúár fia, Issakár fejedelme áldozott.

19 Bemutatta áldozati ajándékát: egy százharminc sekel súlyú ezüsttálat meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedényt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –,

20 továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyőt, tele füstölőszerekkel,

21 egy bikaborjút, egy kost, egy egyéves bárányt égőáldozatul,

22 egy kecskebakot vétekáldozatul,

23 békeáldozatul pedig két marhát, öt kost, öt bakot és öt egyéves bárányt. Ez Netanélnak, Cúár fiának az áldozati ajándéka.

24 A harmadik napon Zebulon fiainak a fejedelme, Elíáb, Hélón fia következett.

25 Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –,

26 továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,

27 egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul,

28 egy kecskebak vétekáldozatul,

29 békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Elíábnak, Hélón fiának az áldozati ajándéka.

30 A negyedik napon Rúben fiainak a fejedelme, Elícúr, Sedéúr fia következett.

31 Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –,

32 továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,

33 egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul,

34 egy kecskebak vétekáldozatul,

35 békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Elícúrnak, Sedéúr fiának az áldozati ajándéka.

36 Az ötödik napon Simeon fiainak a fejedelme, Selumíél, Cúrísaddaj fia következett.

37 Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –,

38 továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő tele füstölőszerekkel,

39 egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul,

40 egy kecskebak vétekáldozatul,

41 békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Selumíélnak, Cúrísaddaj fiának az áldozati ajándéka.

42 A hatodik napon Gád fiainak a fejedelme, Eljászáf, Deúél fia következett.

43 Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –,

44 továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,

45 egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul,

46 egy kecskebak vétekáldozatul,

47 békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Eljászáfnak, Deúél fiának az áldozati ajándéka.

48 A hetedik napon Efraim fiainak a fejedelme, Elísámá, Ammíhúd fia következett.

49 Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –,

50 továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,

51 egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul,

52 egy kecskebak vétekáldozatul,

53 békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Elísámának, Ammíhúd fiának az áldozati ajándéka.

54 A nyolcadik napon Manassé fiainak a fejedelme, Gamlíél, Pedácúr fia következett.

55 Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –,

56 továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,

57 egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul,

58 egy kecskebak vétekáldozatul,

59 békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Gamlíélnak, Pedácúr fiának az áldozati ajándéka.

60 A kilencedik napon Benjámin fiainak a fejedelme, Abídán, Gidóní fia következett.

61 Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –,

62 továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,

63 egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul,

64 egy kecskebak vétekáldozatul,

65 békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Abídánnak, Gidóní fiának az áldozati ajándéka.

66 A tizedik napon Dán fiainak a fejedelme, Ahíezer, Ammísaddaj fia következett.

67 Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –,

68 továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,

69 egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul,

70 egy kecskebak vétekáldozatul,

71 békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Ahíezernek, Ammísaddaj fiának az áldozati ajándéka.

72 A tizenegyedik napon Ásér fiainak a fejedelme, Pagíél, Okrán fia következett.

73 Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –,

74 továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,

75 egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul,

76 egy kecskebak vétekáldozatul,

77 békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Pagíélnak, Okrán fiának az áldozati ajándéka.

78 A tizenkettedik napon Naftáli fiainak a fejedelme, Ahíra, Énán fia következett.

79 Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –,

80 továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel,

81 egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul,

82 egy kecskebak vétekáldozatul,

83 békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Ahírának, Énán fiának az áldozati ajándéka.

84 Ez volt Izráel fejedelmeinek az oltár fölszentelésére szánt ajándéka azon a napon, amelyen fölkenték azt: tizenkét ezüsttál, tizenkét ezüst hintőedény és tizenkét aranyserpenyő.

85 Százharminc sekel súlyú volt egy-egy ezüsttál, hetven sekel súlyú egy-egy ezüst hintőedény. Az ezüstedények súlya összesen kétezer-négyszáz sekel volt, a szent sekel szerint.

86 Továbbá tizenkét aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel. Tíz sekel súlyú volt egy-egy serpenyő, a szent sekel szerint. Az aranyserpenyők súlya összesen százhúsz sekel volt.

87 Égőáldozatra szánt marha volt összesen tizenkét bika, azután tizenkét kos és tizenkét egyéves bárány, a hozzájuk tartozó ételáldozatokkal együtt meg tizenkét kecskebak vétekáldozatul.

88 Békeáldozatra szánt marha volt összesen huszonnégy bika, azután hatvan kos, hatvan bak és hatvan egyéves bárány. Ez volt az oltár fölszentelésére szánt ajándék, miután fölkenték azt.

89 Amikor bement Mózes a kijelentés sátrába, hogy beszéljen az Úr ral, hallotta a hangot, amely a bizonyság ládáján levő födélről beszélt hozzá, a két kerúb közül. Onnan beszélt hozzá.