1 [Ének fölmenetelkor.] Szememet a hegyekre emelem: honnan jön a segítségem?

2 Segítségem az ÚRtól van, aki az eget és a földet teremtette.

3 Nem engedi, hogy lábad meginogjon, nem szunnyad el őriződ.

4 Íme, nem szunnyad és nem alszik Irzáel őrizője!

5 Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te árnyékod jobb kezed felől.

6 Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.

7 Az ÚR megőriz téged minden gonosztól, megőrzi lelkedet.

8 Megőrzi az ÚR a te ki- és bemeneteledet mostantól fogva mindörökké!