1 [Hálaadó zsoltár.] Ujjongj az ÚRnak, te egész föld!

2 Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, menjetek eléje vigadozva!

3 Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk! Az ő népe és legelőjének nyája vagyunk.

4 Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicséretekkel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!

5 Mert jó az ÚR, örökké megmarad kegyelme, és hűsége nemzedékről nemzedékre.