1 [Ének fölmenetelkor. Dávidtól.] Örvendezem, amikor azt mondják nekem: Menjünk el az ÚR házába!

2 Lábunk ott áll kapuidban, ó, Jeruzsálem!

3 Jeruzsálem, te szépen épült, jól egybeszerkesztett város!

4 Ahová följárnak a nemzetségek, az ÚR nemzetségei, bizonyságul Izráelnek, hogy ott dicsérjék az ÚR nevét.

5 Mert ott állnak az ítélőszékek, Dávid házának székei.

6 Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért. Legyenek boldogok a téged szeretők!

7 Békesség legyen várfalaid között, csöndesség palotáidban.

8 Testvéreimért és barátaimért hadd mondhassam: béke veled!

9 Az ÚRnak, a mi Istenünknek házáért hadd kívánjak jót neked.