1 [A karmesternek: Dávid zsoltára.] (2) Szabadíts meg, URam, a gonosz emberektől, védj meg engem az erőszakos férfiaktól,

2 (3) akik gonoszt gondolnak szívükben, és mindennap háborúságot keltenek.

3 (4) Nyelvüket élesítik, mint a kígyó, vipera mérge van ajkukon. [Szela]

4 (5) Ments meg, URam, a gonoszok kezétől, védj meg engem az erőszakos férfiaktól, akik jártomban el akarnak buktatni.

5 (6) Tőrt vetettek nekem titokban a kevélyek, köteleket és hálót terítettek ösvényem szélére, csapdát állítottak nekem! [Szela]

6 (7) Azt mondtam az ÚRnak: Te vagy Istenem! Hallgasd meg, URam, könyörgésem hangját!

7 (8) Én URam Istenem, erős szabadítóm, te oltalmazod fejemet a háborúság napján!

8 (9) Ne add meg, URam, amit a gonosz kíván, rossz szándékát ne hagyd beteljesülni, mert fölfuvalkodik! [Szela]

9 (10) A körülöttem ólálkodók fejét borítsa el saját ajkuk átka.

10 (11) Hulljon rájuk izzó parázs; vesd őket tűzbe és verembe, hogy föl ne kelhessenek!

11 (12) A rágalmazó ne maradjon meg a földön, a zsarnok embert üldözze a veszedelem, amíg össze nem esik.

12 (13) Tudom, hogy az ÚR fölkarolja a szegények ügyét, a nyomorultak jogát.

13 (14) Csak az igazak magasztalják nevedet, és az igazságosak lakhatnak színed előtt!