1 [A karmesternek: „A szőlőtaposók” dallamára. Kórah fiainak zsoltára.] (2) Mily kedvesek a te hajlékaid, Seregek URa!

2 (3) Vágyódik, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után, szívem és testem ujjong az élő Istennek.

3 (4) A veréb is talál házat és a fecske is fészket magának, ahová fiókáit helyezze oltáraidnál, ó, Seregek URa, én Királyom és én Istenem!

4 (5) Boldogok, akik a te házadban laknak, szüntelen dicsérhetnek téged. [Szela]

5 (6) Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és akinek a te ösvényeid vannak a szívében.

6 (7) Ha a Siralom völgyén mennek át, forrássá teszik azt. Az őszi eső is áldással borítja el azt.

7 (8) Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon.

8 (9) URam, Seregek Istene! Hallgasd meg könyörgésemet! Figyelmezz rám, Jákób Istene! [Szela]

9 (10) Mi pajzsunk! Tekints ránk, Istenünk, és lásd meg fölkented arcát!

10 (11) Mert jobb egy nap a te udvaraidban, mint ezer másutt. Inkább akarok az én Istenem házának a küszöbén ülni, mint a gonosz sátrában lakni!

11 (12) Mert nap és pajzs az ÚR Isten, kegyelmet és dicsőséget ad az ÚR. Nem vonja meg a jót azoktól, akik feddhetetlenül élnek.

12 (13) Seregek URa! Boldog ember az, aki benned bízik.