1 [A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára.] (2) Jóakarattal voltál, URam, földedhez. Jóra fordítottad Jákób sorsát.

2 (3) Megbocsátottad néped álnokságát, elfedezted minden bűnét. [Szela]

3 (4) Visszafogtad nagy haragodat, elfordítottad haragod hevét.

4 (5) Állíts helyre minket, szabadító Istenünk, és szűnjék meg neheztelésed ellenünk!

5 (6) Vajon örökké haragszol ránk? Nemzedékről nemzedékre tart haragod?

6 (7) Nem elevenítesz-e meg minket újra, hogy néped örvendezhessen benned?

7 (8) Mutasd meg nekünk, URam, kegyelmedet, és add nekünk szabadításodat!

8 (9) Hadd halljam meg, mit szól az ÚR Isten! Bizony, békességet hirdet népének és kegyeseinek, hogy ne legyenek újra esztelenek.

9 (10) Bizony, közel van szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön.

10 (11) A kegyelem és hűség összetalálkozik, az igazság és békesség megcsókolja egymást.

11 (12) Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből.

12 (13) Az ÚR is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét.

13 (14) Igazság jár előtte, és utat készít lépteinek.