1 Hozzád menekülök, URam! Ne szégyenüljek meg soha.

2 Ments meg és szabadíts meg engem igazságoddal, fordítsd felém füledet, és segíts meg engem!

3 Légy sziklaváram, ahova mindig mehetek, rendelkezzél megtartásom felől, mert te vagy kőszálam és erősségem!

4 Én Istenem, szabadíts meg a gonoszok kezéből, az álnok és kegyetlen emberek kezéből!

5 Mert te vagy, Uram, reménységem, te vagy, URam, bizodalmam gyermekségemtől fogva!

6 Rád támaszkodom születésem óta, te hoztál ki engem anyám méhéből. Téged dicsérlek szüntelen.

7 Csodává lettem sokaknak, de te vagy az én erős menedékem.

8 Megtelik szám dicséreteddel, mindennap a te dicsőségeddel.

9 Ne vess el engem időskoromban sem, mikor elfogy az erőm, ne hagyj el engem!

10 Mert rólam beszélnek ellenségeim, együtt tanácskoznak, akik az életemre törnek.

11 Azt mondják: Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg, mert nincs, aki megszabadítsa!

12 Ó, Istenem, ne távozz el tőlem! Istenem, siess segítségemre!

13 Szégyenüljenek meg és enyésszenek el lelkem ellenségei; borítsa szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek!

14 Én pedig szüntelen reménykedem, és folyton dicsérlek téged.

15 Igazságodról beszél a szám és szabadításodról mindennap, mert oly számtalan az.

16 Az ÚR Isten nagy tetteivel járok, csak a te igazságodat emlegetem!

17 Ó, Istenem, te tanítottál gyermekségemtől fogva, és egészen mostanáig hirdetem csodatetteidet.

18 Vénségemig és ősz koromig se hagyj el engem, Istenem, hogy hirdessem hatalmadat e nemzedéknek és nagy tetteidet minden elkövetkezőnek.

19 Hiszen igazságod, Istenem, fölhat a magasságba, mert nagy dolgokat cselekedtél. Kicsoda hasonló hozzád, Istenem?

20 Sok bajt és nyomorúságot láttattál velem, de ismét megelevenítesz, és a föld mélyéből is újra fölhozol engem.

21 Tegyél naggyá, fordulj hozzám, és vigasztalj meg engem!

22 Én is magasztallak téged lanttal a te hűségedért, én Istenem! Hárfával énekelek neked, ó, Izráel Szentje!

23 Örvend az ajkam, hogy énekelhetek neked, és lelkem is, amelyet megváltottál.

24 Nyelvem is mindennap hirdeti igazságodat, mert megszégyenültek, és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törtek.