1 Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az URat az égből, dicsérjétek őt a magasságban!

2 Dicsérje őt minden angyal, dicsérje őt minden serege!

3 Dicsérjétek őt, nap és hold, dicsérjétek őt mind, ti fényes csillagai!

4 Dicsérjétek őt egek egei és ti vizek, amelyek az ég fölött vagytok!

5 Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek.

6 Örök időkre fölállította őket, törvényt szabott, amelyet át nem hágnak.

7 Dicsérjétek az URat, ti földiek: vízi szörnyek és a mély vizek!

8 Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, amelyek akaratát teljesítik.

9 Minden hegy és halom, minden gyümölcsfa és minden cédrus.

10 Vadak és minden állat, férgek és szárnyasok.

11 Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és a föld bírái!

12 Ifjak és leányok, idősek a gyermekekkel együtt:

13 Dicsérjétek az ÚR nevét, mert egyedül az ő neve fenséges. Dicsősége kihat az égre és a földre!

14 Fölemelte népének szarvát. Dicsővé teszi minden hívét: Izráel fiait, a hozzá közel lévő népet. Dicsérjétek az URat!