1 [Ének. Kórah fiainak zsoltára.] Szent hegyen vetette meg alapját,

2 szereti az ÚR Sion kapuit, jobban, mint Jákób minden hajlékát.

3 Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, Isten városa! [Szela]

4 Egyiptomot és Babilónt azok közé számolhatom majd, akik ismernek engem. Íme, Filisztea, Tírusz és Kús: mind ott születtek.

5 Sion felől pedig ezt mondják: Ez is, és az is ott született. Maga a Felséges erősíti meg ezt.

6 Az ÚR beírja a népek feljegyzésekor: ez ott született! [Szela]

7 És táncolva éneklik: minden forrásom tebenned van.