1 Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?

2 Segítségem az Úr tól jön, aki az eget és a földet alkotta.

3 Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged.

4 Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izráelt!

5 Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől.

6 Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.

7 Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.

8 Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor.