1 Dicsérjétek az URat! Teljes szívből dicsérem az URat az igazak körében és a gyülekezetben.

2 Nagyok az ÚR cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek bennük.

3 Dicsőséges és méltóságos az ő cselekedete, és igazsága mindvégig megmarad.

4 Emlékezetessé tette csodálatos dolgait, kegyelmes és irgalmas az ÚR.

5 Eledelt adott az őt félőknek, örökké megemlékezik szövetségéről.

6 Tetteinek erejét tudtul adta népének, amikor nekik adta a népek örökségét.

7 Kezének cselekedete hűség és igazság, minden döntése helyes.

8 Megingathatatlanok mindörökké, hűségéből és egyenességből származnak.

9 Váltságot küldött népének, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes a neve.

10 A bölcsesség kezdete az ÚR félelme; józan eszű mindaz, aki eszerint él, és dicsérete megmarad mindvégig.