1 [Ének fölmenetelkor.] Akik az ÚRban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog meg, hanem örökké megáll.

2 Jeruzsálemet hegyek veszik körül, népét pedig az ÚR veszi körül, mostantól fogva mindörökké.

3 Mert nem pihenhet meg a gonoszság pálcája az igazak földjén, nehogy az igazak is a rosszra nyújtsák ki kezüket.

4 Tégy jót, URam, a jókkal és az igaz szívűekkel!

5 A görbe utakra tévedőket pedig ragadja el az ÚR a gonosztevőkkel együtt. Békesség legyen Izráelen!