1 Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert kegyelme örökkévaló!

2 Mondja hát Izráel, hogy kegyelme örökkévaló!

3 Mondja hát Áron háza, hogy kegyelme örökkévaló!

4 Mondják hát, akik félik az URat, hogy kegyelme örökkévaló!

5 Szükségemben az URat hívtam segítségül; meghallgatott, és tágas térre vitt engem az ÚR.

6 Velem van az ÚR, nem félek, ember mit árthat nekem!

7 Velem van az ÚR, segítőim között, ezért nyugodtan nézhetem gyűlölőimet.

8 Jobb az ÚRra hagyatkozni, mint emberekben bízni.

9 Jobb az ÚRra hagyatkozni, mint főemberekben bízni.

10 Népek sokasága vett körül engem, de az ÚR nevében elvesztettem őket.

11 Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az ÚR nevében elvesztettem őket.

12 Körülvettek engem, mint a méhek, de úgy aludtak ki, mint a tövistűz, mert az ÚR nevében elvesztettem őket.

13 Keményen meglöktek, hogy elessem, de az ÚR megsegített.

14 Erősségem és énekem az ÚR, ő lett a szabadítóm.

15 Ujjongás és szabadulás hangja hallatszik az igazak sátraiban: Az ÚR jobbja hatalmasan cselekedett!

16 Az ÚR fölemelte jobbját, az ÚR jobbja hatalmasan cselekedett!

17 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az ÚR cselekedeteit!

18 Keményen megostorozott engem az ÚR, de nem adott át a halálnak.

19 Nyissátok meg nekem az igazság kapuit, hogy bemenjek rajtuk, és dicsérjem az URat!

20 Ez az ÚR kapuja, az igazak mennek be rajta.

21 Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és szabadítómmá lettél!

22 A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett.

23 Az ÚRtól lett ez, csodálatos a szemünkben!

24 Ez az a nap, amelyet az ÚR szerzett, vigadjunk és örvendezzünk ezen!

25 Ó, URam, segíts most, ó, URam, adj most jó előmenetelt!

26 Áldott, aki az ÚR nevében jön; áldunk benneteket, az ÚR házából valókat!

27 Az ÚR az Isten: ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához!

28 Istenem vagy, hálát adok neked! Én Istenem, magasztallak téged.

29 Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert kegyelme örökkévaló!