1 Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ.

Asculta. Literal, ascultând să asculţi (vezi şi cap. 7,12). Aceasta este o invitaţie la o foarte serioasă luare în seamă (vezi Exod 23,22). După ce a dat instrucţiuni pentru ceremonialul blestemului şi binecuvântării şi pentru repetarea lui într-o ocazie viitoare, Moise revine în acest capitol să repete ceva mai amplu răsplătirile şi făgăduinţele pentru ascultare şi neascultare.

Moise se apropia acum de sfârşitul vieţii. El era constrâns să prezinte mult mai clar înaintea poporului lui, alternativa ascultării şi a neascultării. Moise ştia că discursul pe care-l prezenta lui Israel era educativ şi disciplinar. Legea era temelia educaţiei lor ca popor. Prin cuvintele lui de introducere: Dacă vei asculta cu grijă, el le făcea cunoscut că soarta lor veşnică era în propriile lor mâini. Mâinile lui Dumnezeu sunt încă legate de alegerea omului. El nu are altă alternativă, decât să răsplătească pe om în armonie cu purtarea sa (Matei 6,33).

Întâietate. Vezi cap. 26,19.


2 Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău:

Binecuvântările. Ca ploile torenţiale asupra pământului, asupra celui ascultător aveau să cadă bogate binecuvântări.


3 Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp.

În cetate. Versetul acesta constituie o declaraţie rezumativă a tot ceea ce urmează. Lucrările enumerate în versetele care urmează cuprind întreaga viaţă a lui Israel, particulară şi naţională.


4 Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate.

Pântecelui. De preferat pântecul tău (ca în Geneza 30,2; Deutronom 7,13; etc.) O făgăduinţă că nu va mai avea loc nici o naştere prematură sau avort şi de succes în creşterea de copii sănătoşi (vezi Deutronom 28,11).

Pământului tău. Adică, a tuturor recoltelor cultivate şi, de aceea, o făgăduinţă despre ploi potrivite şi la timp, precum şi acel fel de vreme necesară spre a asigura recolte bogate (vezi Deutronom 7,13; 30,9; şi Exod 23,26).

Turmelor tale. Tradus din cuvântul obişnuit pentru animale mai mari, precum cămile şi vite (Exod 9,25; 12,12; Psalmi 135,8; Ieremia 50,3). Acesta este din verbul a fi mut în vorbire, a fi cu limba legată.

Vacilor. Cuvântul tradus vaci este de la verbul a învăţa. Aceeaşi rădăcină în arabă înseamnă a se lipi de, a deveni familiar cu. Substantivul înseamnă dresat, docil şi domesticit, şi este folosit pentru animalele domestice dresate în ferma de lucru sau în serviciul omului în general.

Oilor tale. Poate mai bine înţeles că înseamnă partea femeiască a oilor şi caprelor. Cuvântul tradus turmă cuprinde diferite animale mici ca oi şi capre. Atunci, aici este binecuvântare asupra femelelor, ca să poată naşte la timp şi să dea naştere la rase sănătoase.


5 Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate.

Coşniţa. Comentatorii iudei consideră că aceasta se referă la vasele în care erau păstrate fructele şi pâinea. Aceasta se referă la proviziile de hrană zilnice ale copiilor lui Israel, făgăduinţa fiind că nu vor duce lipsă de nevoile lor zilnice.

Postava. Comentatorii iudei aplică aceasta la covata de frământat aluatul, în care era păstrată acea parte de hrană care nu era încă gata pentru a fi folosită. Această făgăduinţă asigură pe Israel că nu va fi lipsă, ci întotdeauna ceva de rezervă spre folosinţă. Compară cu vasul de untdelemn al văduvei (2 Regi 4,6).


6 Vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta.

La venirea ta. Expresia din versetul 6 se aplică la toate activităţile vieţii (vezi Deut. 31:2; 2 Sam. 3:25; Psalmi 121:8; Isaia 37:28).


7 Domnul îți va da biruință asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta.

Vrăjmaşilor tăi. Compară cu Exod 34,24.

Şapte drumuri. Când vrăjmaşii lor înaintau spre ei în formaţie strânsă, rând după rând, ca oameni de luptă, cum era obiceiul, ei aveau să fie împrăştiaţi, ca şi când ar fi o gloată neorganizată (vezi Judecători 7,21.22 despre madianiţi şi 2 Regi 7,7 despre sirieni). /IND


8 Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău.

Grânare. Versetul acesta este cuprinzător al tuturor activităţilor legate de câştigul traiului vieţii. Compară cu Proverbe 3,10 pentru grânare sau hambare, şi cu Deutronom 12,7 pentru activităţile din circuitul zilnic al vieţii.


9 Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla pe căile Lui.

Sfânt. Aceasta nu se referă la sfinţenie ca idee abstractă, ci la Israel ca fiind pus deoparte pentru a fi poporul lui Dumnezeu şi recunoscut astfel înaintea tuturor naţiunilor (vezi cap. 26,18,19).

Dacă. Compară cu Deutronom 7,12; Exod 19,5. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt condiţionate, dependente de ascultarea lui Israel faţă de poruncile Lui cele drepte. Moise a prezentat înaintea lor destinul lor veşnic, cum a făcut mai târziu şi Hristos (Matei 6,33).


10 Toate popoarele vor vedea că tu porți Numele Domnului și se vor teme de tine.

Porţi numele Domnului. Literal, că numele Domnului este pus asupra ta, ceea ce înseamnă că Israel are să fie recunoscut ca proprietate a lui Dumnezeu (vezi cap. 14,2; 26,18). Tot aşa numele lui Dumnezeu este chemat peste cetatea Ierusalimului (Ieremia 25,29). Toţi oamenii aveau să cunoască legăturile lui Iehova cu poporul Său (Isaia 61,9).


11 Domnul te va copleși cu bunătăți, înmulțind rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da.

Copleşi. Sunt cuprinse toate binecuvântările materiale. Literal, te va face să ai un surplus (vezi Deutronom 30,9; 2 Regi 4,43.44).


12 Domnul îți va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită țării tale ploaie la vreme și ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.

Comoara lui cea bună. Declaraţia se înţelege literal, Iehova va deschide pentru tine comoara Lui (vezi Iosua 6,19.24; Psalmi 33,7, cămări; Ieremia 50,25 casa de arme). Vei da cu împrumut multor neamuri. Compară cu cap. 15,6. Posibilitatea de a da cu împrumut înseamnă abundenţă.


13 Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna vei fi sus, și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini

Cap. O făgăduinţă de conducere viitoare (vezi Isaia 9,14; 19,15). Contrastul este afirmat în Deutronom 28,43.44.


14 și nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceți după alți dumnezei și să le slujiți.
15 Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui, pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte.

Nu vei asculta. Cuvântul tradus asculta cuprinde mai mult decât doar auzirea. El mai cuprinde şi ascultarea. Lucrul acesta este bine ilustrat în cuvintele lui Daniel, ascultă şi lucrează (Daniel 9,19).


16 Vei fi blestemat în cetate și vei fi blestemat pe câmp.

Blestemat Compară-l pa acesta cu v.3. Binecuvântările pentru ascultare aveau să întreacă imaginaţia omenească. Dar pedepsele pentru neascultare aveau să fie tot atât de impresionante.


17 Coșnița și postava ta vor fi blestemate.
18 Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale și fătul oilor tale, toate vor fi blestemate.
19 Vei fi blestemat la venirea ta și vei fi blestemat la plecarea ta.
20 Domnul va trimite împotriva ta blestemul, tulburarea și amenințarea, în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca, până vei fi nimicit, până vei pieri curând, din pricina răutății faptelor tale, care te-a făcut să Mă părăsești.

Vei pieri curând. Compară cu expresia din Psalmi 39,11, îi prăpădeşti ca molia, şi Ţefania 1,18, căci va nimici deodată pe toţi.


21 Domnul va trimite peste tine ciuma, până te va nimici în țara pe care o vei lua în stăpânire.

Ciuma. Vezi Levitic 26,25 pentru ciuma cea teribilă. Cu o ocazie au murit 70000 de oameni (2 Samuel 24,15; vezi şi Ieremia 14,12; 21,6.7.9;Ezechiel 5,12; 6,11.12; Amos 4,10).


22 Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrinteală, cu căldură arzătoare, cu secetă, cu rugină în grâu și cu tăciune, care te vor urmări până vei pieri.

Te va lovi. Diferitele încercări redate în acest verset sunt greu de definit. A încerca să le identifici cu boli moderne înseamnă a da frâu liber speculaţiei. În general, se admite că primele patru amintite se referă la fiinţe omeneşti, şi că ultimele trei la recolte. Se crede că ch-r-b, cuvânt tradus sabie, aşa cum a fost scris la început de Moise, trebuie să fi fost vocalizat de către masoreţi ca choreb, secetă, mai de grabă decât ca chereb, sabie. Cuvântul secetă se armonizează mai bine cu contextul.


23 Cerul deasupra capului tău va fi de aramă, și pământul sub tine va fi de fier.

Aramă. Cerurile considerate în mod obişnuit ca sursă a umezelii, sub blestemul lui Dumnezeu nu aveau să dea mai multă apă decât se poate aştepta de la aramă (vezi Levitic 26,19; Ieremia 14,1-10).

Fier. Fără umezeală, pământul avea să se usuce atât de tare, încât uneltele primitive ale vremii nu-l mai puteau cultiva. Poporul avea să piară din lipsă de hrană.


24 Domnul va trimite țării tale, în loc de ploaie, praf și pulbere care vor cădea din cer peste tine până vei fi nimicit.

Praf şi pulbere. Marele deşert de la frontiera estică a Palestinei era un arsenal gata pentru aceste arme ale lui Dumnezeu. Dinspre deşert sufla temuta furtună de praf cunoscută ca sirocco.


25 Domnul te va face să fii bătut de vrăjmașii tăi; pe un drum vei ieși împotriva lor, dar pe șapte drumuri vei fugi dinaintea lor; și vei fi o groază pentru toate împărățiile pământului.

Pe şapte drumuri vei fugi. Ei aveau să meargă împotriva vrăjmaşilor lor ca o oştire compactă bine organizată, pe deplin echipată, dar aveau să fie învinşi ca o gloată neorganizată şi fără conducere.

Vei fi o groază. Literal, vei fi o groază. Cuvântul tradus astfel nu include ideea de dispersare ca în LXX. Rădăcina lui înseamnă a tremura, a se cutremura, a se teme (Eclesiast 12,3; Daniel 5,19; 6,26). Dacă evreii rămâneau neascultători aveau să ajungă un exemplu îngrozitor de sărăcie, boală şi suferinţă pentru toţi ne-iudeii (vezi 2 Cronici 29,8; Isaia 28,19).


26 Trupul tău mort va fi hrana tuturor păsărilor cerului și fiarelor pământului; și nu va fi nimeni care să le sperie.

Trupul tău mort. O ameninţare repetată în Ieremia 7,33 (vezi Ieremia 15,3; 16,4; 19,7; 34,20). Iudeii erau deosebit de sensibili cât priveşte morţii lor rămaşi neîngropaţi. O astfel de privelişte era privită ca pedeapsa extremă (vezi Ieremia 22,19; 36,30; compară cu Psalmi 79,2.3).

Să le sperie. Literal, să le sperie, adică fiarele şi păsările de pradă care aveau să sfâşie trupurile lor moarte.


27 Domnul te va bate cu buba rea a Egiptului, cu bube rele la șezut, cu râie și cu pecingine, de care nu vei putea să te vindeci.

Buba rea. Sau fierbe. Cuvântul tradus astfel este dintr-o rădăcină care înseamnă a fi fierbinte, a fi inflamat (vezi Deutronom 28,35; Exod 9,9-11; Levitic 13,18-23; 2 Regi 20,7; Iov 2,7; Isaia 38,21). Boli de piele de diferite feluri întotdeauna au fost obişnuite în Orient.

Bube rele la şezut. Literal, umflături, de obicei cu înţelesul că se referă la umflăturile hemoroidale. Unii au sugerat tumorile (vezi 1 Samuel 5,6.9.12).


28 Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a minții,

Cu orbire. Deşi orbirea fizică este destul de obişnuită în Răsărit, este în general admis că aici adevărata explicaţie este la lipsa de judecată sănătoasă în politica de guvernare, dând naştere la ruinarea naţiunii (vezi Zaharia 12,4; compară cu Isaia 13,8; 29,9-12.18; Ieremia 4,9; 25,16.18; Ţefania 1,17).


29 și vei bâjbâi pe întuneric ziua în amiaza mare, ca orbul pe întuneric; nu vei avea noroc în treburile tale, și în toate zilele vei fi apăsat, prădat, și nu va fi nimeni care să-ți vină în ajutor.

Să-ţi vină în ajutor. Adică, împotriva vrăjmaşilor străini. Compară cu eşecul Egiptului de a-i ajuta (Ieremia 37,7; 46,17).


30 Vei avea logodnică, și altul se va culca cu ea; vei zidi casă, și n-o vei locui; vei sădi vie, și nu vei mânca din ea.

O logodnică. Soţul îşi va pierde soţia chiar înainte de a se consuma căsătoria. Acesta era considerat ca un blestem foarte greu, deoarece căsătoria reciprocă era preţuită ca o mare binecuvântare.

Se va culca cu ea. Cuvântul tradus astfel înseamnă a răpi, a silui (vezi Isaia 13,16; Zaharia 14,2). Aceasta se referă la violenţă, aşa cum se poate aştepta de la soldaţii beţi de victorie.


31 Boul tău va fi înjunghiat sub ochii tăi, și nu vei mânca din el; ți se va răpi măgarul dinaintea ta, și nu ți se va da înapoi; oile tale vor fi date vrăjmașilor tăi, și nu va fi nimeni care să-ți vină în ajutor.

Boul tău. Animalele domestice aveau să fie neajutorate spre a face ceva în propria lor apărare (vezi Isaia 1,7). Nimeni. Literal, nici un salvator pentru tine (vezi Deutronom 28,29).


32 Fiii tăi și fiicele tale vor fi dați ca robi pe mâna altui popor; ți se vor topi ochii de dor, uitându-te toată ziua după ei, și mâna ta va fi fără putere.
33 Un popor pe care nu-l cunoști va mânca rodul pământului tău și tot venitul lucrului tău, și în toate zilele vei fi apăsat și zdrobit.

Rodul. Compară cu făgăduinţa din Isaia 65,21-25.


34 Priveliștea pe care o vei avea sub ochi te va face să înnebunești.

Te va face să înnebuneşti. Adică, dus la disperare, înţelegând zădărnicia încercării de a face ceva spre a uşura situaţia.


35 Domnul te va lovi cu o bubă rea la genunchi și la coapse, și nu te vei putea vindeca de ea: te va lovi de la talpa piciorului până în creștetul capului.

O bubă rea. Vezi v.27.


36 Domnul te va duce, pe tine și împăratul pe care-l vei pune peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut, nici tu, nici părinții tăi. Și acolo, vei sluji altor dumnezei, de lemn și de piatră.

Vei sluji altor dumnezei. O stare de apostazie completă. Naţiunea avea să fie părăsită de Dumnezeu şi însuşi poporul umilit avea să se închine la idolii naţiunii care i-a luat ca robi (vezi Ieremia 9,15.16; 16,13).


37 Și vei fi de pomină, de batjocură și de râs, printre toate popoarele la care te va duce Domnul.

De pomină. Urma să fie aproape de necrezut ca o naţiune atât de favorizată altădată de Dumnezeu să cadă atât de jos cum a căzut Israel (vezi 1 Regi 9,7-9; Ieremia 18,15-17; 19,8).

De batjocură. Când păgânii doreau să-şi exprime dispreţul pentru o persoană, aveau să facă lucrul acesta numindu-o jidan.


38 Vei semăna multă sămânță pe câmpul tău, și vei strânge puțin; căci o vor mânca toată lăcustele.

Puţin. Un cuvânt care descrie foametea. Pentru o împlinire a acesteia, precedând robia din Babilon, vezi Ieremia 14,1-6.

Lăcustele. Sau cosaşi ca în Judecători 6,5; 7,12; Iov 39,20, etc.


39 Vei sădi vii și le vei lucra, dar vin nu vei bea, ba nici n-o vei culege, căci o vor mânca viermii.

Viermii. Probabil dăunători care aveau să mănânce viile lor.


40 Vei avea măslini pe toată întinderea țării tale: și nu te vei unge cu untdelemn, căci măslinele vor cădea.

Nu te vei unge. Compară cu Mica 6,15 pentru acelaşi fel de vorbire. Despre obiceiul oriental de a unge corpul cu untdelemn de măsline vezi 2 Samuel 12,20; 14,2; 2 Cronici 28,15.


41 Vei naște fii și fiice; dar nu vor fi ai tăi, căci se vor duce în robie.
42 Omizile îți vor mânca toți pomii și rodul pământului.

Omizile. Tradus dintr-un cuvânt diferit de cel folosit în v.38, ca fiind o varietate de lăcuste.

Vor mânca. Literal, a pune stăpânire pe, a moşteni, a dispune, este folosit de peste 200 de ori în Vechiul Testament. Lăcustele aveau să pună stăpânire completă pe ţară şi s-o lase pustie.


43 Străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei coborî tot mai jos;

Peste tine. Compară cu cap. 10,19. Nu este nimic mai umilitor pentru o naţiune decât a avea străini în ţară care prosperă pe socoteala unei populaţii băştinaşe lovite de sărăcie.


44 el îți va da cu împrumut, și tu nu-i vei da cu împrumut; el va fi fruntea, și tu vei fi coada.

Coada. Exact antiteza scopului lui Dumnezeu în stabilirea legământului Lui cu poporul Său (v.12, 13).


45 Toate blestemele acestea vor veni peste tine, te vor urmări și te vor ajunge până vei fi nimicit, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău, pentru că n-ai păzit poruncile Lui și legile Lui, pe care ți le-a dat.

N-ai ascultat. Blestemele lui Dumnezeu aveau să urmeze progresiv, unul după celălalt până ce Israel a fost adus la ruină completă. Motivul pentru toate acestea a fost dispreţuirea condiţiilor legământului lui Dumnezeu în care ei au intrat de bunăvoie. Ei au depus înaintea Lui un jurământ solemn să fie credincioşi faţă de voinţa Lui expresă. Completa repudiere de către ei a lui Dumnezeu şi a legământului Său a adus o completă răsturnare a scopului lui Dumnezeu cu ei. Degradarea lor avea să fie proporţională cu posibila înălţare a lui Israel înaintea tuturor naţiunilor.


46 Ele vor fi veșnic ca niște semne și minuni pentru tine și sămânța ta.

Semne. Compară cu cap. 4,34. Iudeii aveau să fie priviţi atât de cu totul în dizgraţia lui Dumnezeu, ca unii care purtau semnele mâniei Sale care pedepseşte. Aceasta avea să continue pentru totdeauna – ca prosperitatea lor, dacă ar fi fost credincioşi.


47 Pentru că, în mijlocul belșugului tuturor lucrurilor, n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu dragă inimă,
48 vei sluji în mijlocul foamei, setei, goliciunii și lipsei de toate, vrăjmașilor tăi, pe care-i va trimite Domnul împotriva ta. El îți va pune pe grumaz un jug de fier, până te va nimici.

Un jug de fier Compară cu Ieremia 28,12-14 pentru împlinirea acestei profeţii. Nimici. Literal, exterminat, anihilat (vezi Ezechiel 14,9; Amos 2,9; 9,8, Mica 5,14; Hagai 2,22).


49 Domnul va aduce de departe, de la marginile pământului, un neam care va cădea peste tine cu zbor de vultur, un neam a cărui limbă n-o vei înțelege,

Un neam. Comentatorii au aplicat această profeţie la diferitele neamuri, de obicei la Asiria (Isaia 10,5) şi Babilon (Ieremia 5,15). Alţii insistă asupra romanilor, arătând spre vulturul de pe steagurile romane. Comentatorii iudei vorbesc despre atacul forţelor romane conduse de Vespasian şi Titus care au luat Ierusalimul în anul 70 d.Hr.

Cu zbor de vultur. Literal, cum se repede vulturul. Compară cu o figură asemănătoare din Iov. 9,26; 39,27-29; Matei 24,28. Repezirea iute a vulturului din înaltul cerului asupra prăzii lui este consemnată în Osea 8,1, şi este asemănată cu atacurile vechilor oştiri ale Asiriei şi ale forţelor haldeilor (Ieremia 48,40; 49,22; Habacuc 1,8).

N-o vei înţelege. Vezi Ieremia 5,15. Aceeaşi expresie este folosită de profetul Isaia vorbind despre asirieni (Isaia 28,11; 33,19). Mulţi comentatori creştini şi majoritatea celor iudei văd aceste cuvinte împlinite în oştile romane. Popoarele asirian şi caldeean vorbesc limbi apropiat înrudite cu limba iudeilor. Limba latină este complet străină pentru evrei, deoarece era diferită de a lor, iar ei nu avuseseră nici un contact cu romanii.


50 un neam cu înfățișarea sălbatică și care nu se va sfii de cel bătrân, nici nu va avea milă de copii.

Cu înfăţişare sălbatică. Literal, înfăţişare inflexibilă, din rădăcina verbală a fi tare, a fi puternic, a fi formidabil. Acelaşi cuvânt este folosit în Daniel 8,23 despre puterea romană. Cuvântul acesta este tradus sălbatic (Geneza 49,7) puternici (Numeri 13-24), porniţi la rău (Psalmi 59,3), asprime (Proverbe 18,23), lacomi (Isaia 56,11).

Nu se va sfii. Compară cu haldeii (2 Cronici 36,17; Plângeri 5,6-12) şi mezii (Isaia 13,18).


51 El va mânca rodul turmelor tale și rodul pământului tău, până vei fi nimicit; nu-ți va lăsa nici grâu, nici must, nici untdelemn, nici vițeii de la vaci, nici mieii de la oi, până te va face să pieri.

Vei fi nimicit. Împlinirea diferitelor pedepse asupra unui popor neascultător ne învaţă că Dumnezeu nu se abţine pentru totdeauna de la aplicarea judecăţii cerute de păcat. Nu este nici consolare a aminti că starea deplorabilă a cuiva este rezultatul propriilor lui umblări îndărătnice.


52 Te va împresura în toate cetățile tale, până îți vor cădea zidurile, aceste ziduri înalte și tari, în care îți puseseși încrederea pe toată întinderea țării tale; te va împresura în toate cetățile tale, în toată țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău.

Te va împresura. Un cuvânt descriptiv al luptei poporului pentru oraşele şi cetăţile lor împrejmuite cu ziduri, cu regiunea care producea hrană naţiunii pustiită.

Vor cădea zidurile. Chiar şi ultimele lor fortăreţe aveau să fie slăvite, părăsindu-le fără adăpost. Moartea din cauza foamei, datorată ogoarelor devastate, avea să contribuie la căderea cetăţilor fortificate (vezi Ieremia 5,17).


53 În strâmtorarea și necazul în care te va duce vrăjmașul tău, vei mânca rodul trupului tău, carnea fiilor și fiicelor tale, pe care ți-i va da Domnul Dumnezeul tău.

Rodul trupului tău. Mai bine al pântecelui tău. Pentru un astfel de blestem teribil vezi Levitic 26,29; Ieremia 19,9; Ezechiel 5,10. Aceasta s-a împlinit prin asedierea Samariei de către sirieni (2 Regi 6,26.29), în asedierea Ierusalimului de către Nebucadneţar (Plângeri 2,20; 4,10), şi iarăşi la asedierea Ierusalimului de către Titus.


54 Omul cel mai gingaș și cel mai milos dintre voi se va uita rău la fratele său, la nevasta care se odihnește pe sânul lui, la copiii pe care i-a cruțat:

Se va uita rău. Aceasta se poate referi la supravegherea şi la râvnirea oricărei mici bucăţele pe care putea s-o vadă în posesia altor membri ai casei lui şi la intenţiile rele împotriva propriilor lui rude.


55 nu va da niciunuia din ei din carnea copiilor lui cu care se hrănește, fiindcă nu-i va mai rămâne nimic în mijlocul strâmtorării și necazului în care te va aduce vrăjmașul tău în toate cetățile tale.

Nu-i va mai rămânea nimic. O descriere a stărilor de foame ce se pot imaginea. Chinuitoarea suferinţă a lipsei poate îndepărta toate caracteristicile delicateţei şi culturii.


56 Femeia cea mai gingașă și cea mai miloasă dintre voi, care, de gingașă și miloasă ce era, nu știa cum să calce mai ușor cu piciorul pe pământ, va privi fără milă pe bărbatul care se odihnește la sânul ei, pe fiul și pe fiica ei:

Femeia... gingaşă. O descriere a femeilor care au fost învăţate şi crescute să observe şi să practice toată graţia în purtare asociată cu cultură şi educaţie nobilă.


57 nu le va da nimic din pielița noului născut, pieliță ieșită dintre picioarele ei, și din copiii pe care-i va naște, căci, ducând lipsă de toate, îi va mânca în ascuns, din pricina strâmtorării și necazului în care te va aduce vrăjmașul tău în cetățile tale.

Noului născut. Literal, placenta ei. Mama avea să fie atât de chinuită de foame încât avea să mănânce placenta, şi apoi şi copilul pe care l-a născut (vezi v.53).


58 Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele Legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit și înfricoșat, adică de Domnul Dumnezeul tău,

Cartea aceasta. Probabil că aceasta nu se referă numai la cartea Deutronom, ci şi la Tora (vezi cap. 17,19; 27,3.8; 29,29; 31,12; 32,46). Nume înfricoşat. Adesea numele este folosit pentru persoană, renumele şi caracterul persoanei (vezi Ieremia 14,7.21; Ezechiel 20,9.14; Psalmi 25,11; 31,3; Isaia 48,9; 66,5).


59 Domnul te va lovi în chip minunat, pe tine și sămânța ta, cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate.

Minunat. Mai bine extraordinar sau greu de înţeles. Plăgile au fost ieşite din comun prin severitatea şi durata lor (Isaia 29,14).


60 Va aduce peste tine toate bolile Egiptului de care tremurai, și ele se vor lipi de tine.

Bolile. Compară cu Deutronom 7,15; şi prin contrast Exod 15,26.


61 Ba încă, Domnul va aduce peste tine, până vei fi nimicit, toate felurile de boli și de răni care nu sunt pomenite în cartea Legii acesteia.

Legii acesteia. Ca exemplu al acestui caz vezi Deutronom 29,21; Iosua 1,8.


62 După ce ați fost atât de mulți ca stelele cerului, nu veți mai rămâne decât un mic număr, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău.
63 După cum Domnul Se bucura să vă facă bine și să vă înmulțească, tot așa Domnul Se va bucura să vă piardă și să vă nimicească; și veți fi smulși din țara pe care o vei lua în stăpânire.

Să vă nimicească. Compară cu simţământul opus exprimat de Dumnezeu în Osea 11,8; de asemenea în Ieremia 32,41.


64 Domnul te va împrăștia printre toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă: și acolo vei sluji altor dumnezei pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi, dumnezei de lemn și de piatră.

Te va împrăştia. Compară cu Levitic 26,33; Deutronom 4,27; Ieremia 9,16.


65 Între aceste neamuri, nu vei fi liniștit și nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îți va face inima fricoasă, ochii lâncezi și sufletul îndurerat.

Nu vei fi liniştit. Literal, nici o odihnă (vezi Ieremia 31,2; 50,34). Ochii lâncezi. Oboseala rezultată din privirea după eliberarea care nu venea (vezi Iov 11,20; 17,5; Psalmi 119,123). Sufletul îndurerat. Literal, privirea sufletului.


66 Viața îți va sta nehotărâtă înainte, vei tremura zi și noapte, nu vei fi sigur de viața ta.

Nehotărâtă. Literal, atârnat pentru tine în faţă, ca ceva de un fir de aţă care este în pericol continuu de a se rupe.


67 În groaza care-ți va umple inima și în fața lucrurilor pe care ți le vor vedea ochii, dimineața vei zice: „O, de ar veni seara!”, și seara vei zice: „O, de ar veni dimineața!”

Groaza. Cuvântul tradus groază conţine spaimă, teamă îmbinată cu respect, teroare şi tremurare. Iov a avut o astfel de experienţă aşa cum este descrisă aici (vezi Iov 7,2-4; compară cu Proverbe 28,1).


68 Și Domnul te va întoarce pe corăbii în Egipt și vei face drumul acesta despre care-ți spusesem: „Să nu-l mai vezi!” Acolo, vă veți vinde vrăjmașilor voștri, ca robi și roabe: și nu va fi nimeni să vă cumpere.”

În Egipt. Nici o pedeapsă mai de temut nu putea fi dată, decât o reîntoarcere forţată în ţara robiei din care îi eliberase Dumnezeu.

Pe corăbii. Angajate probabil în comerţul cu sclavi (vezi Ezechiel 27,13; Ioel 3,6; Amos 1,9). Aici se termină a treia vorbire a lui Moise.

Comentariile lui Ellen G. White

1-68 PP 466-467

1 PP 466

1-14 SR 171

2-6 MH 284

2-13 1T 609; 2T 574

3-8 PP 466

8-13 MH 284

9-13 6T 351

10 DA 28; Ed 40; MH 404

12 PK 134

15 PK 136; PP 466

20 Ed 143

23,24 PK 136

32 Ed 143

37 PP 466; 3T 200

49-53 PP 467

56,57 GC 32; PP 467

64 EW 75, 213

64-67 PK 569; PP 466

65-67 DA 223