1 Zarándokének. Akik az Úr ban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll.

2 Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké.

3 Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek.

4 Tégy jót, Ur am, a jókkal, az igaz szívűekkel!

5 A görbe útra térőket pedig juttassa az Úr a gonosztevők sorsára! Békesség legyen Izráelben!