1 Zsoltár. Énekeljetek az Úr nak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.

2 Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát.

3 Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását.

4 Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek!

5 Énekeljetek az Úr nak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket!

6 Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az Úr előtt!

7 Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók!

8 Tapsoljanak a folyók, a hegyek mind ujjongjanak

9 az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.