1 Dicsérjétek az Ur at! Úr nak szolgái, dicsérjétek, dicsérjétek az Úr nevét!

2 Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké!

3 Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét!

4 Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek.

5 Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úr hoz, aki a magasban lakik,

6 és a mélybe néz, az égre is, a földre is?

7 Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt.

8 Az előkelők közé ülteti, népe előkelői közé.

9 Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az Ur at!