1 Dávid zsoltára, abból az időből, amikor fia, Absolon elől menekült.

2 Ur am, mily sok ellenségem van, mily sokan támadnak rám!

3 Sokan mondják rólam: Nem segít rajta Isten! (Szela.)

4 De te, Ur am, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem.

5 Hangosan kiáltok az Úr hoz, és ő meghallgat szent hegyén. (Szela.)

6 Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az Úr támogat engem.

7 Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem.

8 Állj mellém, Ur am, szabadíts meg, Istenem! Hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait!

9 Az Úr tól jön a szabadítás. Legyen áldásod népeden! (Szela.)